Utfordring 33

Slank restavfallet

Den største trusselen mot kildesortering finner vi under kjøkkenbenken; nemlig restavfallsposen. Bare én tredjedel av det vi kaster er faktisk avfall. - Resten skulle egentlig ikke vært der! Bli med og slanke restavfallet!

Hele to tredjedeler av det vi kaster i restavfallet kunne enten blitt spist, sortert, eller brukt på nytt. Ikke ta ferie fra kildesorteringen i høytiden, men lag deg heller et skikkelig bra system! Bli med og slanke restavfallposen i jula!

Illustrasjon av en kvinne som holder en stor sekk med tau rundt
I høytider kaster vi ekstra mye. Det er lett å ville ta en pause fra sorteringen på fest- og feriedager, men da kan restavfallsposen vokse raskt. Foto: Magnus Lunde Engen, GK

Hvorfor er det viktig?

Økt forbruk fører til økt produksjon av materialer, som igjen betyr at vi bruker mer av naturressursene våre. Da er det fint å vite at vi kan bruke mange av ressursene som allerede er i omløp igjen og igjen.

Ved å kildesortere kan vi gjenvinne materialer, slik at de kan brukes som råstoff i produksjon av nye produkter.

Det krever mindre energi å gjenvinne enn å produsere nytt råstoff. Ved å holde ressursene i et slikt kretsløp, reduserer vi behovet for å hente ut nye naturressurser, samtidig som vi hindrer at miljø- og helseskadelige stoffer kommer på avveier.

Bilde av en jente som henger i en ribbevegg ved siden av en plastberg av emballasje som ellers kastes i restavfallet
I snitt kaster vi hvert år over 14 kilo plastemballasje i restavfallet. Foto: Morten Borgestad, Sortere.no

Hvordan løse utfordringen?

Å slanke restavfallet og kildesortere riktig blir lettere med et godt system. Det er lurt å ha beholderne der avfallet oppstår, da blir det lettere å kaste ting der de skal. Start med å finne beholdere du kan sortere i. Du kan bruke både bokser, bærenett og kurver.

Vi anbefaler at du har en beholder eller pose til:

  • papir
  • glass- og metallemballasje
  • plastemballasje (blå poser får du gratis i dagligvarebutikker)
  • matavfall (grønne poser får du gratis i dagligvarebutikker)
  • restavfall
  • klær til tekstilgjenvinning
  • ødelagte elektriske og elektroniske produkter

I tillegg bør du ha et nett hengende til ting du kan levere på butikken, som panteflasker, batterier og lyspærer. Det kan for eksempel henge i gangen, så det er lett å huske det når du skal på matbutikken, og da har du også noe å bære matvarene i når du skal hjem igjen.

Bilde av matavfall som skal kildesorteres
Matavfall er rikt på flere begrensede og ikke fornybare ressurser, som fosfor. Å kildesortere mat er kjempebra! Foto: Avfall Norge

Hva skal hvor?

Er du usikker på hvordan ulikt avfall skal kildesorteres? Ta en titt på denne guiden fra Renovasjonsetaten.

Oslo kommune har også laget en veileder for deg som lurer på hvordan du kildesorterer i Oslo.

Du kan også gå inn på sortere.no for å få svar på det du lurer på.

For større ting kan du ta turen til nærmeste gjenbrukstasjon. Her kan du levere større ting som skal kastes eller som kan gå til gjenbruk og ombruk. Her finner du en oversikt over gjenbruksstasjonene i Oslo.Personvern - Oslo kommunes nettsider