Utfordring 13

Opplev Oslos stillhet

Denne ukas utfordring er litt utenom de vanlige: Målet er å la roen senke seg når du opplever nye (eller kjente) steder i byen vår.

Hvordan løser du utfordringen?

Finn fram til et av Oslos stille områder, utforsk området og opplev lydlandskapet.

I et stille område kan du gå tur, leke, trene og hvile, skjermet fra støy. En kort gang-, sykkel- eller trikketur unna der du bor, kan du fiske, fotografere eller se på stjernehimmelen, hvile på benker, stubber eller gress og lytte etter fuglekvitter og bekkesus, og er du ekstra heldig, kan du få øye på et rådyr eller en grevling.

I kommunens handlingsplan mot støy 2008-2013 ble det ble pekt ut 14 stilleområder hvor Oslo aktivt satser på lydlandskap og friluftsliv for å oppnå bedre bymiljø. Med det ble Oslo en av de første byene i Europa som valgte ut sine stille områder, og til sammen dekker de omtrent 10 prosent av byen.

De er spredt utover hele byen og inneholder både elver, bekker og hundremeterskoger.

Bilde av et jorde og trær på Bygdøy
Her finner du både lyden av stillhet, kuer og bølgeskvulp. Hopp på en buss eller ta sykkel eller bena og utforsk natur og badelivet på på Bygdøy. Foto: ByKuben, Halfrid Mytting Hagemoen

Dette er Oslos stillesoner:

Se oversikt over Oslos stille områder på dette kartet:

Kart som viser navnsatte stille områder i Oslo
De stille områdene i Oslo er spredt over hele byen. Kart: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Hvorfor er stille områder i byen viktig?

I byen er det mye uønsket lyd, eller støy, fra trafikk, byggeaktivitet og mennesker. For mye støy kan gå ut over vår helse og trivsel. I Oslos stille områder er støy mindre påtrengende, eller til og med fraværende.

Byen bygges høyere og tettere. Vi bor trangere og lever mer urbant, og stadig flere av oss oppholder oss mye av tiden vår i støyutsatte gater og uteområder i byen.

De relativt store og beskyttede naturområdene vi har i Oslo, blir derfor stadig viktigere som fredelige landskap for vår rekreasjon, helse og trivsel.

Oppdag Oslo med en ny sans!

I randsonen av et stille område vil du ofte oppleve noe støy. Disse utkantene er fortsatt å regne som overgangssoner fra støy til stille. Du må ofte lete deg litt fram, inn i selve kjernen av et stille område, for å oppleve enten relativ stillhet eller virkelig stillhet, der bare naturens lyder gjelder.

Kvinne og gutt sitter med ryggen til ved et bord i en park
Kanskje har du en park i nærheten av der du bor? Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Fritt rennende vann er en ettertraktet naturopplevelse. Elver og bekker er det mange av i byens stille områder, med alt fra vannfall og stryk til kulper og sildrende sidebekker. Når oppholdt du deg sist en halvtime på en bro over en elv?

Ljanselva er en av Oslos stille områder. Her har Trine Johnsen funnet sitt stille pusterom. Kanskje vil du ta ta deg en tur i løpet av sommeren?

Vil du utforske Oslo med en litt annen sans kan du bli med på lydvandring i august:Personvern - Oslo kommunes nettsider