• Forsiden
  • Nei takk til plast og avfall i by og natur.

Utfordring 38

Nei takk til plast og avfall i by og natur.

Selv om store ryddeaksjoner, Strandryddeuka og Ruskenaksjoner som vanligvis preger denne årstiden, er avlyst, kan vi alle fortsatt gjøre mye for å unngå at plast og søppel blir liggende i naturen.

Når vi er mange mennesker som besøker parker, fellesområder og naturen i nærmiljøet vår, blir det ofte liggende igjen mye søppel. Plastavfall som flasker, sneiper og sjokoladepapir som blir liggende kan lett forveksles med mat av dyr og fugler.

Det meste av den marine forsøplingen i Oslofjorden kommer fra forsøpling i hele byen. Plast og mindre biter avfall fraktes med vind og regnvann ut i elver og videre til fjorden. Mye av plasten smuldrer etter hvert opp og ender som mikroplast.

Bare i Oslo havner det to tonn søppel på gata – hver eneste dag. Det er derfor viktig å plukke plastsøpla før den når havet og strendene. Det kan du bidra til med å ta #5forhvalen når det passer, gjerne hver dag.

Engangsemballasje fyller opp søppelkasser over hele byen. Å bruke egen termokopp og redusere unødvendig emballasje er en fin vane å ta med seg. Foto: Rune Kjørmo / Oslo kommune

Hva kan du gjøre?

Bilde av en gul sneipkasse med masse sneip
Bli med og ta sneipen vekk fra gata. Snus og sneiper er en av verstingene som ender i havet. Disse sneipkassene står over hele byen klare for bruk. Foto: Rusken

I dag er det mange som gjør en kjempeinnsats for å hindre marin forsøpling og bidra til god avfallshåndtering.

Privatpersoner, næringsliv eller kommunale virksomheter kan få mange gode tips og informasjon her: LOOP, Avfall Norge, Grønt Punkt Norge, Norsirk, Norsk Gjenvinning, Norsk Resy, Dekkretur, Ragn-Sells, Recipo, Hold Norge Rent, Oslofjorden friluftsråd, Passion for Ocean, Plastpiratene, Sneipfritt og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Selv om du ikke rydder akkurat en strand, stopper du alt du plukker opp fra bakken, fra å havne i havet eller en av byens mange elver og bekker. Foto: LOOP

Vil du kaste avfall eller melde fra om forsøpling?

Noen ploggeturer gir både fulle og tunge poser. Da får du kombinert et godt miljøtiltak med ekstra styrketrening! Foto: Oda Hveem, KlimaOslo

Handlingsplan mot plastforurensing

Oslo kommune har laget Oslos første handlingsplan mot plastforurensing (PDF).

For arbeidet med å bekjempe plastforsøpling har Oslo følgende visjon: «Ingen plast skal tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse». Kommunen skal bekjempe plastforurensning og bli landets første kommune som ikke bruker unødvendig engangsplast.

Så fint er det når vi rydder eget eller andres avfall når vi er ute på tur. Sammen holder vi naturen fri for søppel. Utsikt fra Årvollåsen. Foto: Rune Clausen / Oslo kommune PBE

Bli med på Oslos plastmanifest

Under markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad ble byens næringsliv utfordret til å bidra til løsninger på bærekraft og teknologi innenfor utfordringene knyttet til plast og marin forsøpling.

Målet med plastmanifestet er at næringslivsaktører i Oslo skal bidra til løsninger på plastutfordringene og iverksette tiltak, metoder og systemer som reduserer unødvendig bruk av plast og plastforurensning i Oslo og som potensielt kan overføres nasjonalt og globalt.

Overordnet mål for involvering av næringslivet

  • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo
  • Forhindre marin forsøpling
  • Rydde opp indre OslofjordenPersonvern - Oslo kommunes nettsider