• Forsiden
  • Gi elektrisk avfall nytt liv!

Utfordring 25

Gi elektrisk avfall nytt liv!

Gå på jakt etter gull og edle metaller i dine skuffer og skap og lever det du finner av gammel og ødelagt elektronikk til gjenvinning.

Hvorfor er det viktig?

7 av 10 nordmenn har brukte mobiltelefoner liggende hjemme! Og vi bytter ut alle typer elektriske produkter som aldri før. Disse inneholder verdifulle materialer som gull, kobber, jern og aluminium som det er knapphet på i verden.

Vårt forbruk av elektronikk fører til en stor etterspørsel etter råmaterialer. Når det ikke finnes nok resirkulerte materialer å ta av, så må det utvinnes nye råstoffer fra naturen.

Klodens befolkning vokser og samfunnet digitaliseres og elektrifiseres. Derfor trenger vi stadig mer – og flere typer – metaller.

Det er mye bedre for miljøet å gjenvinne materialer enn å utvinne nye råstoffer. Derfor er det viktig at du leverer inn elektronikk du ikke har bruk for til gjenvinning.

Urban gruvedrift

Hørt om begrepet urban gruvedrift? Urban gruvedrift - urban mining – er prosessen der råmaterialer fra kasserte produkter, bygninger eller avfall gjenvinnes.

Dette er det miljøvennlige alternativet til tradisjonell gruvedrift, som ofte gir store avfallsmengder og CO2 -utslipp.

Urban gruvedrift er både mer miljøvennlig og gir bedre utbytte enn tradisjonell gruvedrift, bare hør her: En tradisjonell gullgruve er regnet som god dersom man får ut 5 gram gull per tonn med berg. I Kittula-gruven i Finland får man for eksempel ut 4,8 gram gull per tonn berg. På den andre siden vil man for eksempel kunne gjenvinne hele 250 gram gull ved å resirkulere 1 tonn kretskort fra gamle pc-er. Det vil si at det faktisk er 50 ganger mer gull i gamle pc-er enn i gode tradisjonelle gullgruver! I tillegg genererer tradisjonell gruvedrift mye avfall og et store CO2 -utslipp. Derfor er urban mining genialt, og du en viktig del av verdikjeden. Lykke til med jakta!

Bilde av en skuff med gamle mobiler og ødelagt elektronikk
Det er ganske utrolig at vi kan drive moderne gruvedrift i vårt eget hjem. Istedenfor å grave dypt i naturen kan vi gjenbruke disse edle metallene. Foto: LOOP

Hvordan løse utfordringen?

Tøm skuffer og skap for alt du har liggende av gamle og ødelagte elektriske duppeditter som mobiler, verktøy, leker og laptoper, og lever disse til gjenvinning. Du kan enten levere det til en gjenvinningsstasjon - sjekk sortere.no for å finne din nærmeste - eller til en butikk som selger tilsvarende produkter. Det er nemlig sånn at alle butikker som selger elektriske produkter er pliktige til å ta imot tilsvarende produkter og sørge for at disse blir gjenvunnet - uavhengig av merke.

Er du i tvil om noe av det du har fortsatt kan brukes?

Nettbrett, smarttelefoner, datamaskiner... Vi er omringet av alle slags elektroniske dingser i dagens samfunn, og utviklingen går fort. Problemet er at de elektronikske produktene er avhengig av grunnstoffer som ikke varer evig. Ditt moderne liv avhenger av så mye som 17 sjeldne grunnstoffer.

En liten PC krever like mye energi og volum i materialer å produsere som en middels stor bil. Da er det både fint og viktig å prøve å forlenge livstiden så lenge som mulig.

Ta kontakt med Restarters Norway og sjekk ut om det arrangeres fiksefest i nær frem tid. Mandag 14.oktober arrangerer Naturvernforbundet og Restarters Norway fiksefest hos ByKuben i Myntgata 2

Bilde av kretskort til datamaskiner
Kobberet i disse kretskortene kan brukes på nytt og minsker presset på å drive gruvedrift i sårbar natur. Moderne gruvedrift er naturvern i praksis! Foto: Martinsson, Stena Recycling

Visste du at...

  • 9 av 10 mobiltelefoner aldri blir gjenvunnet? Det er typisk at gamle mobiler blir liggende i en skuff. Hvert år kastes på verdensbasis 152 millioner mobiltelefoner, 52 millioner datamaskiner og 36 millioner skjermer. Det høye forbruket er ikke bare et problem, det er også en verdifull mulighet. For det meste av metallene i kasserte mobiltelefoner og lesebrett kan nemlig gjenvinnes.
  • det hvert år kastes 152 millioner mobiltelefoner, 52 millioner datamaskiner og 36 millioner skjermer på verdensbasis?
  • 320 tonn gull og 7500 tonn sølv årlig går med i produksjonen av mobiltelefoner, PC-er, nettbrett og andre elektroniske produkter?
  • et tonn kretskort kan bli til 50 gifteringer som gir ringer til 25 ekteskap? Leve urban mining og kjærligheten!
Boks med mye gammelt elektronisk utstyr
Nordmenn troner øverst på elektronikksøppel-toppen. Sjekk om det kan fikses før det gjenvinnes. Foto: Inger Sørensen

Husk å slette innholdet på din telefon og PC før du gjenvinner

Oktober hvert år er Nasjonal sikkerhetsmåned – en dugnad for en tryggere digital hverdag. I den forbindelse inviterer Norsk Makulering til en makuleringsdugnad. Dugnaden varer også ut november.

Hvorfor er det viktig?

Hvis personopplysninger og annen sensitiv informasjon kommer på avveie, kan det få store konsekvenser. Selve innholdet i dine digitale lagringsmedier skal slettes. Sletter du ikke og uvedkommende får tak i mobiltelefonen, PCen eller nettbrettet, kan innholdet i dem brukes til hacking og ID-tyveri. Mer enn 150.000 nordmenn utsettes for ID-tyveri. Det fører til økonomiske og personlige konsekvenser for dem som rammes. For norske virksomheter koster det flere milliarder årlig. I den nye personopplysningsloven er det dessuten et pålegg om å slette sensitive opplysninger for å hindre at de kommer på avveie.

Det finnes flere metoder for sletting før utstyret leveres til gjenvinningsstasjoner. Men det kan også leveres til firmaer som Norsk Makulering, som makulerer på en sikker måte. I tillegg til å slette innholdet sørger de for at råmaterialene går til gjenvinning og EE-avfall behandles på en forsvarlig måte. Sjekk med din arbeidsgiver eller den butikken du leverer din gammel elektronikk om de har rutiner for sikker makulering og gjenvinning.

Les mer herPersonvern - Oslo kommunes nettsider