Utfordring 22

Bli med på Økouka!

Lær mer om økologisk mat og produksjon, og oppdag eller se litt ekstra etter Ø-merket denne uka.

Hvorfor er det viktig?

Velger du å handle og spise økologisk mat er du med på å støtte opp under bønder som ønsker å strekke seg ekstra for en mer bærekraftig matproduksjon.

Økologisk landbruk har en pådriverrolle og spydspissfunksjon innen miljø, mattrygghet og husdyrvelferd. Det er et mål for både konvensjonelt og økologisk landbruk å produsere trygg mat effektivt og med minst mulige miljøbelastninger.

Ved å se etter Ø-merket støtter du matproduksjon uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler eller kunstgjødsel, og du bidrar til redusert forurensning av grunnvann og vassdrag.

En annen stor miljøgevinst er at økologiske gårder har påvist større artsmangfold av bier, sommerfugler og insekter, og ikke minst et rikere mikroklima i jorda. Husk at mange av de mest brukte sprøytemiddelene ikke bare dreper ugresset, men også flere av de gode hjelperne i naturen.

Dyrevelferd er et viktig grunnprinsipp i økologisk landbruk. Foto: Camilla Jensen, Debio

Høy dyrevelferd er også viktig i økologisk landbruk. Dyrene har bedre plass og tilgang til utearealer året rundt. Dyrene skal få utløp for grunnleggende instinkter, og fôres i tillegg med økologisk fôr.

Høyere forbruk krever bærekraftig produksjon

Vi blir flere på jorda, vi spiser mer, vi spiser høyere opp i næringskjeden og vi bruker mer ressurser. Våre matvaner og hvordan vi produserer maten vår er hele tiden i utvikling.

Stadig flere forbrukere ønsker å lære mer om hvordan maten vi spiser er produsert og hvilke kretsløp vi er en del av. Denne kunnskapen kan gjøre det enklere å ta bærekraftige valg, og det fører kanskje også til at vi kaster mindre mat når vi kjenner bedre til hva som kreves for å få den helt frem til vår tallerken.

Prinsipper innen økologisk landbruk:

Bilde av grønnsaker og et Debio skilt
Nå bugner det av norske grønnsaker på torg og i butikker. Se etter Ø-merket neste gang du skal handle. Foto: Debio / Matvalget / Birgitta Eva Hollander

Hva kan du gjøre?

Fra 20. – 29. september er det feiring av norskprodusert økologisk og biodynamisk mat mange steder i Oslo! Gjennom hele uken vil det arrangeres kurs og seminarer, gårdsmarkeder, smaksopplevelser i ulike former og mye mye mer i hele byen. Sjekk ut hele programmet her:

Om Økouka:

  • I tillegg til å delta på arrangementer kan du kanskje også prøve å bevisst kjøpe litt flere økologiske varer enn ellers?
  • Når du skal handle økologisk mat, se etter det grønne Ø-merket. Debio er garantisten for at varene du handler er produsert på en økologisk måte. Debio forvalter og kontrollerer økologisk produksjon og omsetning i Norge. I tillegg til det grønne Ø-merket, finnes flere andre anerkjente økologiske merkeordninger, hvor EU-logoen er det mest brukte alternativet til Ø-merket i Norge.
  • Kanskje kan du også på arbeidsplassen oppfordre til bruk av flere økologiske produkter?
  • Jobber du i Oslo kommune? Sjekk om arbeidsplassen bevisst jobber for at halvparten av alt som handles inn skal være økologisk mat? Halvparten av Oslo kommunes totale matinnkjøp skal være økologisk innen 2020!
ØKOUKA arrangerer både matverksted og kurs flere steder i byen. Sosialt og lærerikt. Foto: Sebastian Dahl, Food Studio


Personvern - Oslo kommunes nettsider