Tegning av dame som bygger insektshotell med to humler surrende rundt

Utfordring 8

Bli med på Biomangfoldsuka!

Ukas utfordring er å lære mer, eller gjøre noe, for å ta vare på Oslos biologiske mangfold – både over og under vann!

Hvordan løse utfordringen?

Uke 25 er biomangfoldsuka! I løpet av uka arrangeres det kurs, foredrag, ekskursjoner, filmvisninger og verksted for privatpersoner, skoler, bedrifter, nabolag – rett og slett for alle som bruker og bor i Oslo!

Visste du at Oslo er kommunen med størst artsmangfold i hele landet? Bruk uka til å lære noe nytt, eller bli kjent med de mange artene vi omgir oss med. Vi tror økt kunnskap vil gjøre at vi også vil ønske å bidra litt ekstra til å ta vare på vårt biologiske mangfold.

Vi kan alle bidra til å ta vare på de ville plantene, dyra, fuglene og insektene i byen vår!

Hva med å bli med på Pinnsvinndag ved Østensjøvannet, Øysafari på St. Hansaften eller Den store artsjakten? Sjekk ut hele programmet her:

Hva er biologisk mangfold?

Slik kan du bidra til å ta vare på byens biologiske mangfold

Nesten alle i Oslo forvalter utearealer, enten det er en balkong, takhage, bakgård, fellesarealer på jobben eller din egen hage. Alle kan bidra til levesteder og matkilder for det biologiske mangfoldet!

Sommerfugl på Bergmynte i en hage med steinheller på bakken
Gjør hagen din til en oase! Bergmynte er en vill engplante som er attraktiv for pollinerende insekter. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no
  • Heng opp fugle- og flaggermuskasser, sett ut insekthotell og humlekasser, lag en hagedam for frosk, padder og salamandere eller et fint overvintringshus for pinnsvin.
  • Legg grønt tak med naturlig hjemmehørende planter. Det gir levested og matkilder til fugler og insekter.
  • Levér hageavfallet ditt til kommunens hageavfallsmottak. Slik unngår du spredning av fremmede arter. Det er gratis!
  • Ikke hogg ned store gamle trær. De er hjem til et stort antall arter, drikker masse vann (som er bra for overvannshåndtering) og skjermer mot luftforurensning.
  • Ta vare på dødt trevirke, som stubber, greiner, stammedeler og stående og liggende trær. Hundrevis av insekts- og sopparter er avhengige av og bryter ned dødt trevirke.
Dvergspett som sitter på en gren ved siden av et dødt tre
Dvergspetten er avhengig av insekter som lever i og bryter ned dødt trevirke. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Både truede og fremmede arter

I Oslo har vi både arter som er trua av utrydning, men også arter som vi absolutt ikke vil ha her. Lær dem å kjenne!

Rødlista er en oversikt over hvilke arter som er utrydningstrua. Den gir også en oversikt over hvor trua artene er, hvor de lever i dag, og hva som truer dem. Du finner en oversikt på Sabima sine nettsider.

Fremmedartslista er en oversikt over de fremmede artene i norsk natur som truer naturmangfoldet. Fremmede arter er planter, dyr, sopp eller andre arter som har havna i norsk natur ved hjelp av mennesker som har krysset naturlige barrierer som fjell og hav. Fremmedartslista finner du på Artsdatabanken sine nettsider.

Vil du lære mer om biologisk mangfold, og engasjere deg? Sjekk ut denne oversikten over organisasjoner du kan bli en del av:Personvern - Oslo kommunes nettsider