Studiebesøk | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Studiebesøk

Ved å komme til Oslo på studiebesøk kan du lære om hvordan Oslo jobber med miljø- og klima. Som europeisk miljøhovedstad skal Oslo være en rollemodell for andre byer.
Elektrisk buss i grønn natur
Foto: RedInk/Thomas Haugersveen

Varierte studiebesøk

Våre studiebesøk gir deg muligheten til å oppleve grønne Oslo, og lære om tiltakene som har ført til at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019.

Et studiebesøk kan for eksempel være en times introduksjon til Oslo som europeisk miljøhovedstad, en organisert utflukt i og rundt Oslo, eller kanskje et dagsprogram hvor man møter lokale miljø- og klimaaktører fra kommunen, lokalt grønt næringsliv eller organisasjonsliv.

Type studiebesøk er avhengig av dine behov, kommunens kapasitet, og hvor god tid vi har til å planlegge ditt besøk.

Studiebesøkene er gratis. Besøkende må selv betale reise til og fra Oslo og all transport i Oslo. I tillegg kommer kost og losji.

Studiebesøkene lages ut ifra fem overordnede kategorier:

  • Grønn mobilitet
  • Sirkulær økonomi
  • Den blågrønne byen
  • Byutvikling
  • Klimaarbeid

Temaene er valgt for å vise deg bredden i hvordan Oslo jobber med miljø og klima.

Biogassanlegget på Romerike
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Hvem kan komme på studiebesøk?

Studiebesøkene er for både nasjonale og internasjonale delegasjoner.

Typiske delegasjoner er:

  • Politikere
  • Ekspertgrupper fra næringsliv, akademia eller organisasjonslivet
  • Studenter som jobber med miljø- og klimarelaterte spørsmål

Andre grupper kan også avtale studiebesøk. På grunn av begrenset kapasitet kan vi ikke garantere alle plass.


Slik avtaler du et studiebesøk

Ta kontakt med vår studiebesøkskoordinator for å avtale et studiebesøk. Beskriv hvilke temaer du er interessert i.

Kontakt oss så tidlig som mulig og senest en måned før ditt besøk. I tider med høy etterspørsel kan vi ikke garantere et opplegg for deg.

Johan Verbeek Wolthuys

Studiebesøkskoordinator

486 43 362 Send e-post

Personvern - Oslo kommunes nettsider