Satsinger i 2019

Miljøhovedstadsåret ble benyttet til å sette i gang en rekke nye satsinger i regi av Oslo kommune. Klimaløft i Osloskolen, egne program for bydelene og et næringslivsprogram var bare tre av dem. Les mer om satsingene her.
Gateartist på Rådhusplassen
Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen

Klimaløft i Osloskolen

Programmet Klimaløft i Osloskolen, som er et samarbeid mellom Klimaetaten og Utdanningsetaten, har gitt lærere tilgang til opplegg og ressurser for en bedre og mer spennende miljø- og klimaundervisning.

Portalen klimaskolen.no har samlet og kvalitetssikret 122 ulike undervisningsressurser for alle trinn i skoleløpet.

Nettportalen, som ble lansert i mars 2019 og har lærere som målgruppe, har om lag 500 visninger per uke. Klimaskolen.no er tilgjengelig for lærere over hele landet og gir derfor resultater langt utover Oslo. Tilbakemeldingene fra lærerne har vært
positive.

Klimapiloter

Som en del av klimaløftet har fire unge og engasjerte foredragsholdere vært ansatt som Klimapiloter, og har gjennom året formidlet klimakunnskap til Osloelever. 17 000 elever er nådd i 2019 gjennom 78 skolebesøk.

Les mer om Klimapilotene på KlimaOslos nettsider.


Klimaløftet videreføres og vil styrke klimaundervisning mot barn og unge, også i årene som kommer.

Målsetningen med satsningen er å skape større forståelse for byenes rolle i klima- og miljøarbeidet, forenkle arbeidet med undervisning for lærerne og bidra til bedre oppnåelse av kompetansekravene i skolen.

I tillegg til aktiviteter og læring som inkluderer elevene selv, har 142 av Osloskolene fått innført miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn, mens 24 skoler har såkalt miljøstatus i påvente av siste godkjenning. Alle skolene har fått et standardisert oppsett for kildesortering.

Utdanningsetaten rapporterer at satsingen har bidratt til å gi elevene økt kunnskap. Året har også lagt til rette for nye samarbeid. Eksempelvis har standardiseringen av kildesortering på skolene skjedd i samarbeid med Undervisningsbygg og Renovasjonsetaten, og ble forsterket gjennom samarbeid med Klimaetaten.

Ingrid, Ole, Emilie og Hauk er Oslos klimapiloter og skal inspirere, motivere og gi kunnskap til Oslo-elever om klima og miljøspørsmål. Foto: Oda Hveem

Nabolagsprogrammet

Bydelene ble gitt en viktig rolle i markeringen av miljøhovedstadsåret. Det sørget for grønne aktiviteter i hele byen, og har bidratt til å styrke det lokale miljøengasjementet.

Les rapporten om Nabolagsprogrammet her

Gjennom Nabolagsprogrammet ble alle Oslos bydeler utfordret til å «aktivisere befolkningen til videre innsats i det grønne skiftet». Med programmet fulgte øremerkede midler til aktiviteter for å engasjere befolkningen og til å styrke det lokale klima- og miljøarbeidet.

Det har vært stort mangfold blant tiltakene – fra bydelsdager, dugnader og byttemarkeder, til ungdomsprosjekter, et stort mangfold i dyrkeprosjekter og etablering av en rekke utlånsordninger. Flere bydeler benyttet også anledningen til å utlyse grønne midler til lokale miljøtiltak for første gang.

Noen bydeler satset på få, men store prosjekter, som bydel Sagenes arbeid med Iladalen parkøkologiske senter, og bydel Ullern og Nordre
Aker som etablerer nye utlånssentraler, mens andre gjennomførte et mangfold av mindre tiltak, som i Søndre Nordstrand, der bydelen støttet 37 ulike miljøprosjekter.

I tillegg til å sørge for aktivitet i alle bydeler gjennom året, ble det etablert et nettverk for kunnskapsdeling og felles grønne prosjekter på tvers av bydelene, som vil videreføres inn i 2020.

Om Nabolagsprogrammet

Noen utvalgte prosjekter i Nabolagsprogrammet

Myntgata Med Tyskerbrakka
Foto: Oda Eline Bodsberg Stræte/Bykuben

Næringslivsprogrammet

En av hovedsatsningene mot næringslivet i 2019 var et eget næringslivsprogram, ledet av kommunens næringsutviklingsselskap Oslo Business Region (OBR).

Gjennom grønne næringslivsutfordringer, en mentorordning og ved å løfte fram utvalgte ambassadører, var målet å styrke næringslivets rolle i klima- og miljøarbeidet.

Næringslivsutfordringer:

Mentorprogrammet:

Næringslivsambassadører:

Andre satsinger i 2019:

Lurer du på hvorfor Oslo ble miljøhovedstad?

Les om EUs begrunnelse og hva Oslo gjør på klima- og miljøfeltet.

Om miljøhovedstadsåret


Personvern - Oslo kommunes nettsider