Satsinger i 2019

Miljøhovedstadsåret benyttes til å sette i gang en rekke nye satsinger i regi av Oslo kommune. Klimaløft i Osloskolen, egne program for bydelene og et næringslivsprogram er bare tre av dem. Les mer om satsingene her.
Gateartist på Rådhusplassen
Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen

For å markere at Oslo er europeisk miljøhovedstad har byrådet satt av 118 millioner kroner som skal brukes over to år (2018 og 2019). Disse pengene går til en rekke ulike formål, blant annet en forsterket miljøsatsing i kommunen.

På denne siden kan du lese mer om noen av de største satsingene i 2019.

Klimaløft i Osloskolen

Utdanningsetaten og Klimaetaten utvikler to konsepter for å styrke klima- og miljøundervisningen i miljøhovedstadsåret.

Skolene får tilbud om å få besøk av unge foredragsholdere, Klimapiloter, som holder høyaktuelle klima- og miljøforedrag for ungdomstrinnet og videregående skole.

Det vil også bli lansert en egen portal, kalt Klimaskolen.no, med oversikt over undervisningsressurser innen klima og miljø for hele grunnskolen og videregående skole. Satsingen blir lansert i midten av mars i 2019 og vil kunne brukes i Osloskolen i flere år framover.

Med Klimaløft i Osloskolen ønsker man å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig stand til å møte fremtidens miljøutfordringer – men samtidig få dem til å se mulighetene: Fordelene ved å bo i en av verdens ledende klimabyer, nye teknologiske løsninger og egne yrkesmuligheter innen et spenn av fagfelt.

Les mer om Klimapilotene på KlimaOslos nettsider.

Ingrid, Ole, Emilie og Hauk er Oslos klimapiloter og skal inspirere, motivere og gi kunnskap til Oslo-elever om klima og miljøspørsmål. Foto: Oda Hveem

Nabolagsprogrammet

Bydelene har en viktig rolle i markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad. Bydelene skal bidra til å engasjere og involvere innbyggerne i hele Oslo.

Gjennom Nabolagsprogrammet øremerkes 500 000 kroner til hver bydel. Midlene skal kunne styrke eksisterende miljøprosjekter, blant annet grønne midler, og samtidig gi bydelene mulighet til å teste ut nye prosjekter.

Aktivitetene skal gjennomføres i 2019, men kunne kobles til en langsiktig innsats ved at man bygger videre på og utvikler eksisterende initiativ, nettverk og lokale aktiviteter.

Det er et mål at nabolagsprogrammet skal gi et løft til den sosiale dimensjonen i miljøarbeidet i bydelene og legge grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Målgruppen er byens innbyggere i alle aldre, og særlig barn og unge.

Noen utvalgte prosjekter i Nabolagsprogrammet

Myntgata Med Tyskerbrakka
Foto: Oda Eline Bodsberg Stræte/Bykuben

Næringslivsprogrammet

I miljøhovedstadsåret har Oslo Business Region utformet et tredelt næringslivsprogram. Programmet ble presentert på åpningsdagen for miljøhovedstadsåret 4. januar 2019.

Det er lagt et spesielt fokus på seks næringer, som representerer store muligheter, økt konkurransekraft og bidrag til omstilling av andre næringer.

Gjennom 2019 vil prosjektet mobilisere det etablerte næringsliv, herunder bygg og anlegg, finans, teknologi, hav, mobilitet og energi.

Sammen med forskning, akademia og offentlig sektor mobiliseres disse for å finne helt nye løsninger som kan bidra til å nå Oslos klimamål, og bidra til vellykket omstilling gjennom bærekraftige virksomheter og arbeidsplasser, med fremtidig vekstpotensiale og internasjonal konkurransekraft.

Dette består næringslivsprogrammet av:

Ønsker du og din bedrift å bli en del av næringslivsprogrammet? Ta kontakt!

Les mer om næringslivsprogrammet på Oslo Business Regions nettsider.

Andre utvalgte satsinger i 2019:

Ønsker du mer informasjon om satsingene i 2019? Se kontaktinfo under, eller send en epost til greencapital@oslo.kommune.no


Kontakt:

Halfrid Mytting Magemoen

Prosjektleder Nabolagsprogrammet

Send e-post

Claire McAree

Prosjektleder Næringslivsprogrammet

Send e-post

Elisabet Molander

Prosjektleder Klimaløft i Osloskolen

Send e-post

Lurer du på hvorfor Oslo ble miljøhovedstad?

Les om EUs begrunnelse og hva Oslo gjør på klima- og miljøfeltet.

Om miljøhovedstaden


Personvern - Oslo kommunes nettsider