• Forsiden
  • Samarbeidspartnere og det offisielle programmet

Samarbeidspartnere og det offisielle programmet

I 2018 gikk kommunen ut med en åpen invitasjon til dem som måtte ønske å bidra inn i markeringen av året. Det resulterte i mer enn 250 samarbeidspartnere og over 600 arrangementer.
Mer enn 180 organisasjoner, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner skal bidra med aktivitet gjennom 2019.
Foto: Hampus Lundgren

Kravet til samarbeidspartnerne var at de – i tillegg til å signere miljøhovedstadens programerklæring – måtte bidra med et eller flere egenfinansierte arrangementer til miljøhovedstadens offisielle program.

Programerklæring Oslo europeisk miljøhovedstad:

Samarbeidspartnerne fikk markedsført arrangementene sine som en del av det offisielle programmet og fikk bruke den offisielle logoen i sitt materiell.

Det var også mulig å melde seg som støttespiller, ved kun å skrive under på programerklæringen, og derfor synliggjøre støtte til miljøhovedstadsåret og kommunens ambisiøse klima- og miljømål.

Her finner du en alfabetisk oversikt over samarbeidspartnere og støttespillere for Oslo europeisk miljøhovedstad

Nettverkssamlinger

Gjennom 2018 og 2019 ble samarbeidspartnerne invitert til nettverkssamlinger, der hovedmålet var å samle aktører på tvers av sektorer for å dele informasjon, få tilbakemeldinger, bli kjent og bygge nettverk.

Samarbeidspartnerne som har deltatt på nettverkssamlingene har gitt tilbakemelding om at det har vært nyttig å ha et fast kontaktpunkt med kommunen gjennom sekretariatet, men også at man har blitt bedre kjent med andre aktører i byen som jobber med klima- og miljøspørsmål. Mange har som et resultat av nettverket startet nye samarbeid om både arrangementer og annet arbeid.

Flere personer sitter i en klasselignende situasjon.
Mange samarbeidspartnere brukte nettverksmøtene til å knytte nye kontakter og etablere nye samarbeid. Foto: Bykuben

Det offisielle programmet

Samarbeidspartnere måtte i søknaden til kommunen «selge inn» et eller flere arrangementer for å bli vurdert. Arrangementene som ble godkjent måtte ha en tydelig miljøprofil, og i størst mulig grad være åpent for alle.

Kalenderprogrammet som var tilgjengelig på miljøhovedstaden.no bestod derfor av godkjente arrangementer fra samarbeidspartnerne, i tillegg til arrangementer i kommunens regi.

Her kan du se det fullstendige programmet

For godkjente partnere ble det senere åpnet for å sende inn flere arrangementer, og programmet endte til slutt opp med å inneholde mer enn 600 arrangementer, fra større konferanser og festivaler, til elvevandringer og nabolagskafeer, seminarer og kurs.

Mer enn halvparten av arrangementene i programmet var vurdert som barnevennlige, mens over 40 prosent av arrangementene var vurdert som «faglig», det vil si helt eller delvis rettet mot et fagpublikum.

Flere mennesker sitter ved langbord og ser på en storskjerm.
Mange samarbeidspartnere deltok under Biomangfoldsuka. Da ble det også arrangert visning av filmen Oslos ville hjerte i Prindsen hage. Foto: Thomas Eckhoff

Stort engasjement

Dette er første gang så mange arrangementer med fokus på klima- og miljø i Oslo ble samlet under én paraply, og programmet bidro både til å synliggjøre et allerede stort engasjement i byen og til at nye aktører kom på banen.

Mange samarbeidspartnere har gitt tilbakemelding om at de har «lagt inn et ekstra gir» i 2019 som konsekvens av miljøhovedstadsåret.

Det offisielle programmet har vært selve navet i året, og vært mye brukt i kommunikasjonen mot befolkningen.

Mange samarbeidspartnere har gitt tilbakemelding om økt interesse og deltakelse på sine arrangement i 2019, sammenlignet med tidligere år.

Barn sitter og maler ved et langbord
Over halvparten av arrangementene i kalenderen var kategorisert som barnevennlige. Foto: Hans Otto Bordvik


Personvern - Oslo kommunes nettsider