World Green Infrastructure Congress | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • World Green Infrastructure Congress
Publisert: 24.08.2018 - Kl. 15.33
Konferanse

World Green Infrastructure Congress

Bilde av en liten by-hage mellom to bygninger
Foto: Jonatan Malmberg/SGRI
  • 10. juni 2019 - 13. juni 2019

  • Scandic Fornebu

  • Kommer

  • Påmelding
Den årlige World Green Infrastructure Congress (WGIC) er verdens fremste faglige samling om bruk av vegetasjon og naturbaserte løsninger for å møte framtidens behov for levelige, klimatilpassede og bærekraftige byer.

WGIC 2019 vil være en kombinasjon av kunnskapsformidling, erfaringsveksling, nettverksbygging, sosiale sammenkomster og felles kreativitetsprosesser med grønn infrastruktur som fellesnevner. Kongressen vil ha spesielt fokus på grønne tak og vegger.

Kongressens første to dager blir en kombinasjon av plenums- og parallellsesjoner, og speed dating. Formålet med speed datingen er å skape nye samarbeidsrelasjoner for aktører som ønsker å anvende bærekraftig, grønn infrastruktur i Osloregionen, men også nasjonalt og internasjonalt.

Det vil i tillegg arrangeres workshops hvor egnede prosjekter i Bærum og Oslo blir brukt som case. Her vil internasjonal og lokal ekspertise, i tillegg til offentlige planleggere, arbeide sammen om løsningsforslag der grønn infrastruktur kan bidra til det grønne skiftet i Osloregionen.

Kongressen arrangeres av Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI) og World Green Infrastructure Network (WGIN), med Bærum kommune som vertskap. Det siktes på gjennomføring på Fornebu, med studieturer til gjennomførte grønne infrastrukturprosjekter i hele Osloregionen på kongressens tredje dag.

Arrangementet finnes også på Norsk forening for grønn infrastruktur sine nettsider.

In English:

The annual World Green Infrastructure Congress (WGIC) is a conference on the use of vegetation and nature-based solutions to meet future needs for climate-friendly and sustainable cities.


The two first days of the conference will be a combination of plenary and parallel sessions, and speed dating. The purpose of the speed dating is creating new networks among actors interested in green infrastructure, both in Norway, but also internationally.

The Congress is arranged by Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI) and World Green Infrastructure Network (WGIN), and is hosted by Bærum municipality.

The event is also to be found on Norwegian Association for Green Infrastructure's website.

The programme for Oslo European Green Capital will soon be translated in its entirety. Click here to go back to EGC English web page

Arrangører

Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI)

Personvern - Oslo kommunes nettsider