• Forsiden
  • Workshop om luftkvalitet for ungdom
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Workshop

Workshop om luftkvalitet for ungdom

Foto: Mats Anda / Copyright Limmatquai AS 2015
Avsluttet
  • Tirsdag 12. februar 2019
    Kl. 15:30 - 18:30

  • Sundtkvartalet

    Se kartvisning
  • Gratis

Foto: Mats Anda / Copyright Limmatquai AS 2015
IBM inviterer skoleelever og studenter til workshops om luftkvalitet og teknologi.

Dårlig luftkvalitet er stadig et problem i byen, og har en klar negativ innvirkning på innbyggernes helse og mulighet for livsutfoldelse i hverdagen. Det er en rekke faktorer, menneskeskapte og naturlige, som påvirker luftkvaliteten, slik som biltrafikk, oppvarming av bygg og boliger, samt vær, årstider og byens topografi.

IBM inviterer skoleelever og studenter til workshops hvor luftkvalitet vil stå i fokus. Deltagerne vil bli presentert problemstillingene knyttet til luftforurensning, og mulighetene teknologi gir for å få innsikt og gi grunnlag for beslutninger. Deltagerne vil lære å bruke tilgjengelige, åpne data om blant annet luftkvalitet og vær og bruke disse dataene i IT-løsninger.

Målet for workshopene er å skape forståelse og gi innsikt i problemene knyttet til luftforurensning. Vi ønsker også å engasjere deltagerne i å selv lage enkle IT-baserte løsninger og bruke tilgjengelige data, og dermed motivere dem til å på egen hånd kunne jobbe videre med dette.

Arrangører

IBM

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider