• Forsiden
  • Vinterseminar i samfunnsgeografi
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 1. mars 2019
Seminar

Vinterseminar i samfunnsgeografi

Universitetets fasade opplyst
Foto: Jarli&Jordan/UiO
Avsluttet
Foto: Jarli&Jordan/UiO
Universitetet i Oslo inviterer forskere, planleggere og andre interesserte til å skape en samtale rundt viktige samfunnsutfordringer som klima, sosial ulikhet og bærekraftig transformasjon.

Årets tema er «Periferier», eller utkanter, og det inviteres til å snakke sammen om regional ulikhet, bærekraftig utvikling i storbyregioner, motsetninger mellom by og land og mellom nord og sør i verden.

I løpet av to-dagersseminaret vil det diskuteres hvordan geografisk innsikt, kartlegging og metoder kan være med å løse ulike samfunnsutfordringer.

Programmet består av sesjoner, panelsamtaler, faglig lunsj og et sosialt kveldsarrangement med en faglig panelsamtale.

Arrangementet finnes også på UiOs nettsider. Der finner du også mer detaljer om de ulike bolkene.

Arrangører

Universitetet i Oslo

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider