• Forsiden
  • Velkommen til Grønt nettverk
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 3. desember 2019
Workshop

Velkommen til Grønt nettverk

Fem mennesker som går over bru mot Barcode sett bakfra. På ryggene deres står det "Sommer på Vaterland", og en har armene hevet over hodet i jubel.
Foto: Mathias Michelsen
Avsluttet
Foto: Mathias Michelsen
Bydel Gamle Oslo inviterer til møte om et nytt nettverk i bydelen.

Miljøhovedstadsåret 2019 nærmer seg slutten og bydelen ønsker å takke ulike aktører i bydelen for innsatsen de har lagt ned og diskutere hvordan dette skal tas videre i 2020. En gjennomgående tilbakemelding fra året er behovet for et grønt nettverk i bydelen, et sted man kan utveksle idéer, kompetanse og inspirasjon.

Bydelen har truffet mange som jobber mot de samme målene, men ikke nødvendigvis kjenner hverandre. Derfor tar de initiativ til å starte opp et Grønt nettverk og vil i løpet av 2020 invitere til flere nettverkssamlinger. For at dette skal bli best mulig ønsker de input fra starten av.

Velkommen til denne kvelden hvor du kan bli enda bedre kjent med andre miljøengasjerte i ditt nærmiljø, de ansatte i bydelsadministrasjonen og få din stemme hørt.

Alle som er engasjert i prosjekter knyttet til miljø og klima i Bydel Gamle Oslo er velkommen på møtet.

Arrangementet finnes også på Facebook.

Arrangører

Bydel Gamle Oslo

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider