Vannbransjens innovasjonskonferanse | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Vannbransjens innovasjonskonferanse
Publisert: 19.09.2018 - Kl. 16.04
Konferanse

Vannbransjens innovasjonskonferanse

To hender fanger opp en strøm av rent vann.
Foto: Shutterstock
  • 25. april 2019

  • Ingeniørenes hus

  • Gratis

En årlig møteplass for deg som jobber med verdiskaping knyttet til vann.

Vannbransjens innovasjonskonferanse er en møteplass for leverandører, entreprenører, forskere, rådgivere og byggherrer som ønsker at vannbransjen skal bli mer innovativ og bærekraftig.

På konferansen vil det diskuteres hvordan man kan skape nye, norske suksesshistorier for bærekraftig vannbehandling med redusert utslipp og klimatilpasning.

Arrangører

Norsk Vann - Vannklyngen Smart Water Norway - Vannforsk - Innovasjon Norge - Tekna

Personvern - Oslo kommunes nettsider