Vandring: NMBUs landskapslaboratorium | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Vandring: NMBUs landskapslaboratorium
Publisert: 12.09.2018 - Kl. 12.56
Åpen dag

Vandring: NMBUs landskapslaboratorium

Test av regnbed som vanner et blomsterbed ved NMBUs landskapslaboratorium
Foto: Håkon Sparre / NMBU
  • 21. mai 2019
    Kl. 17.00 - 18.00

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  • Gratis

Forskere på Ås gjennomfører en rekke forsøk på grønne tak, regnbed, planter og trær i verdens første landskapslaboratorium, og ønsker deg velkommen til å ta en nærmere titt.

Under vandringen vil forsker og landskapsarkitekt Ingrid Merete Ødegård fortelle om laboratoriets mange funn og muligheter.

I landskapslaboratoriet på Ås utvikles innovative løsninger for å bøte for større mengder nedbør og flere tørkeperioder i Norge som følge av klimaendringene. I laboratoriet eksperimenteres det for å finne de beste løsningene for framtidens klimautfordringer.

Vandringene er en del av programmet for feiringen av 100 år med norsk landskapsarkitektur. Europas første utdanning i landskapsarkitektur ble etablert på Norges Landbrukshøyskole på Ås (i dag NMBU) i 1919.

Les mer om vandringene på NMBUs nettsider


Arrangører

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personvern - Oslo kommunes nettsider