Konferanse

Tøyen Boligkonferanse

Folk følger med på konferanseforedrag.
Foto: Katja Bratseth/Rettighetshaver Nedenfra ideelt AS
  • oktober 2019

  • Kolstadgata 1

  • Gratis

Foto: Katja Bratseth/Rettighetshaver Nedenfra ideelt AS
Konferansen setter sosial boligutvikling i sammenheng med klima og miljø, både lokalt i Oslo, men også på europeisk nivå.

Konferansen er todelt der den første dagen er viet innledninger og panelsamtale, mens den andre dagen er viet verkstedbasert deltakelse.

Konferansen vil synliggjøre sammenhengen mellom økologisk, økonomisk og sosial bærekraft. Du får vite hvordan en mer deltakende, samskapende og demokratisk tilnærming til byutvikling kan gi bedre resultater. Du får se internasjonale forbildeprosjekter og analyser av lokal utvikling og muligheter på Tøyen, i bydel Gamle Oslo, og i hele Oslo kommune.

Tøyen Boligkonferanse vil vise en utvikling som forsterker forskjellene, både mellom ulike deler av byen og de ulike nabolagene i byen.

Oslo er i dag langt fremme med tanke på klimavennlig utbygging, samtidig er det et vedvarende problem at det blir stadig vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet. Flere steder i Europa ser vi i dag framveksten av det som kalles grønn gentrifisering. Det vil si at byutvikling med fokus på miljø- og klimaløsninger er med på å fortrenge opprinnelige beboere fra nabolagene, og bidrar til at det blir vanskeligere for folk flest å etablere seg og bli boende i byene.

Arrangører

Nedenfra

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider