• Forsiden
  • Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 11. november 2019
Seminar

Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

Hender som holder jord som liten grønn plante vokser i
Foto: Pexels fra Pixabay
Avsluttet
Foto: Pexels fra Pixabay
Bli med på fagseminar som markerer starten på "Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje"

Råstoffkildene for produksjon av plantegjødsel er begrenset og prisene øker. For å kunne redusere vannforurensning, og produsere tilstrekkelig gjødsel til å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon, er resirkulering fra organiske kilder helt nødvendig.

Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) har, sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), fått midler av Norges forskningsråd til å etablere “Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje”. Forumet vil være åpent for industri, norske kommuner og andre som jobber med avløp og slamhåndtering og vil legge til rette for kommunikasjon og kompetanseutvikling.

Dette fagseminaret markerer starten dette forumet hvor vi oppsummerer status for mange sentrale aktører og ser på noen ulike veier videre for økt sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Arrangementet finnes også på Teknas nettside.

Arrangører

Tekna - Vannforeningen

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider