Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 7. juni 2019
Seminar

Bærekraftsdag om solceller

bilde av brynseng skole
Foto: Kristin Svorte / Solenergiklyngen
Avsluttet
Foto: Kristin Svorte / Solenergiklyngen
Lær mer om hvordan solcelleprodusenter jobber med bærekraft og hvordan din bedrift gjør en bærekraftsvurdering.

Solenergi bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. Bærekraft er et grunnfundament for å satse på solceller.

Bærekraft innen solceller spenner over et vidt spekter fra råmaterialer til moduler, klimafotavtrykk på anlegg til reguleringer for offentlige innkjøp og energimerkeordning.

Program:

  • Bedriftseksempler på bærekraftig arbeid. REC Solar, NorSun og Norwegian Crystals presenterer ulike elementer av bærekraft for produksjon av solcellemoduler.
  • Bærekraft er en sterk trend for fremtiden og EU setter bærekraft og sirkularitet på kartet. NVE presenterer hvordan fremtidig regulering i EU kan se ut.
  • Markedets krav er viktige for å insentivere leveranser gjennom innkjøpsmakt. Statsbygg med flere vil snakke om hvordan bærekraftige leveranser kan sikres gjennom innkjøp.
  • Det å gjøre bærekraftsvurderinger kan virke overveldende for en bedrift. Vi får en kort introduksjon til hvordan bærekraftsvurderinger kan gjøres i praksis gjennom ulike verktøy for klimagassregnskap.

Velkommen til en lærerik dag med diskusjoner om solceller og bærekraft.

Du kan lese mer om seminaret her.

Arrangører

Solenergiklyngen - SuSolTech

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider