• Forsiden
  • Smarte og bærekraftige – framtidens byer og tettsteder
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Konferanse

Smarte og bærekraftige – framtidens byer og tettsteder

Foto: Oslo kommune
Avsluttet
Foto: Oslo kommune
Hvordan skal vi organisere framtidens byer og tettsteder? Hvordan skal vi transportere oss rundt, utvide og fortette byene, bygge på en bærekraftig måte, gi plass til grønne lunger og urbant landbruk?

Naturviterne og Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU inviterer til en interessant dagskonferanse. Vi har invitert en rekke fagpersoner til å belyse ulike problemstillinger vi vil møte i planleggingen av framtidens byer og tettsteder.

Arrangementet strømmes også på nett.

Program

Hva er en smart by?
Axel Segovia Ødegaard, arealplanlegger, LINK arkitektur

Plan og bygningslovens påvirkning på byutvikling
Gro Sandkjær Hanssen, forsker, OsloMet, NIBR

Tre steg til en blågrønn by
Kine Halvorsen Thorén, professor, NMBU

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Rikke Dahl Monsen, programansvarlig, Oslo kommune

Grønt nasjonalmuseum
Elin Hansen, miljørådgiver, Statsbygg

Lunsj

Smarte byer – fremtidens teknologi
Petter Jenssen, professor, NMBU

En spiselig og engasjerende by
Andreas Capjon, Bybonden, Norges Bondelag

Smart Fredrikstad – IoT-byen
Gard Jenssen, programleder, Fredrikstad kommune

Sollihøgda plussby
Rina Brunsell Harsvik, seniorrådgiver, COWI

Arrangører

Naturviterne - Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider