Smarte byer | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Publisert: 05.09.2018 - Kl. 16.02
Seminar

Smarte byer

Utsiktsbilde over oslo
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • 14. mars 2019

  • Kulturhuset

  • Pris ukjent

Fagdagen "Smarte byer" vil forsøke å gi en forståelse av hva en smart by er, hva som ligger i begrepet, hvilke muligheter dette gir samt ingeniørenes rolle i det grønne skiftet.

Hva er egentlig smarte byer? Hvordan utvikle byer til å bli bærekraftige samfunn?

Aktuelle temaer som vil bli tatt opp er smarte bygg, energi, mobilitet og mat.

Arrangører

Nito Oslo og Akershus

Personvern - Oslo kommunes nettsider