Seminar

Smart by og smart bolig

Dronning Euphemias gate sett ovenifra
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
 • Torsdag 14. mars 2019
  Kl. 09.00 - 15.00

 • Vika Atrium konferansesenter

 • Gratis

 • Påmelding
Hvordan skal ingeniører og teknologer bidra og gjøre by og hus smartere? Bli med på fagdag og møte noen av ekspertene som gjør oss smartere

DEL 1. SMART BY

Oslo vokser og må ta noen grep for å kunne møte utfordringene på en god og riktig måte.

 • Hva er en smart by og hva gjør Oslo? Hvorfor vil sirkulær økonomi være viktig for Oslo og hvordan skal man få dette til?
 • Hvordan kan man bruke intelligent belysning for å redusere energi- og vedlikeholdskostnadene og samtidig gjøre byen mer levende og innbyggernes liv enklere?
 • Hvor langt har man kommet på få fossilfrie byggeplasser og hvordan skal man løse avfallsmengden på en økonomisk og miljøvennlig måte?
 • Hvordan skal Oslo forbli en miljøhovedstad?

Seminaret er åpent for alle som er interessert i byutvikling.

Hva er egentlig smarte byer? Hvordan utvikle byer til å bli bærekraftige samfunn?

Aktuelle temaer som vil bli tatt opp er smarte bygg, energi, mobilitet og mat.

DEL 2. SMART BOLIG

Denne seansen er aktuell for alle som har eller skal kjøpe seg bolig eller er opptatt av å finne smarte løsninger for å få en smart bolig, eller spare penger på energibruk.

Hvordan få en smart bolig, hva finnes på markedet og hva kan dette brukes til?

Du får gode råd til utskifting av oljefyren og energitiltak i din bolig:

 • Gjennomgang av smarte energitiltak og støtteordninger (solceller, varmepumper, ved, etterisolering, bytte vinduer, med mer)
 • Hvorfor er det viktig med energieffektivisering i boliger?
 • Gode og dårlige erfaringer med energitiltak
 • Hvordan gjennomføre en energianalyse av din bolig?
 • Hvordan påvirker din adferd på energibruk og komfort?
 • Forbud mot fossil oppvarming i 2020 og hvordan fjerne oljetanken?

Les mer om seminaret på arrangørens nettside.

Arrangører

Nito Oslo og Akershus


Personvern - Oslo kommunes nettsider