• Forsiden
  • Presentasjon av Friluftsparadokset
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 5. februar 2019
Seminar

Presentasjon av Friluftsparadokset

Foto: Mads Oftedal Schwencke
Avsluttet
Foto: Mads Oftedal Schwencke
Æra forsøker å løse friluftsparadokset ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Du er invitert til presentasjon av resultatene av et halvt års arbeid.

Samfunnet står ovenfor en rekke slike store utfordringer. Æra kaller dem Floker, og mener de må løses gjennom samarbeid på tvers av sektorer og over hele verdikjeder.

Gjennom en strategisk innovasjonsprosess fra mai 2018 til januar 2019 jobber aktører innen kommersiell, offentlig og frivillig virksomhet sammen i prosjektet Friluftsparadokset, og skaper nye løsninger og initiativ for bærekraftig friluftsliv.

Sammen med Nordland Fylkeskommune, Den Norske Turistforening, DOGA og aktørene fra Friluftsparadokset inviterer Æra til presentasjon, innblikk og dialog rundt resultatene.

Det ligger store muligheter i å tilrettelegge for at folk skal ta bedre og grønnere valg, uten at det går på bekostning av naturopplevelsen. Norge har alle forutsetninger for å ta spydspissen på disse løsningene, og definere det bærekraftige friluftslivet.

Folk flest ønsker å ta grønne valg, og det er privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor som sammen må bidra til at dette er tilrettelagt. Æra ønsker å åpne opp og tilgjengelig gjøre arbeidet og resultatene fra Floke.

Arrangører

Æra Strategic Innovation

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider