• Forsiden
  • Circular Cleanup: Lansering av nye initiativ for renere hav
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 11. mars 2019
Seminar

Circular Cleanup: Lansering av nye initiativ for renere hav

Klart grønt vann
Foto: Pete Johnson / Pexels
Avsluttet
Foto: Pete Johnson / Pexels
Æra forsøker å løse plastfloken ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Du er invitert til presentasjon av resultatene av et halvt års arbeid.

Samfunnet står ovenfor en rekke store utfordringer. Æra kaller dem for Floker, og mener de må løses gjennom samarbeid på tvers av sektorer og over hele verdikjeder.

For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi skaper nye løsninger for å hindre at mer plast havner på avveie og finner veien til havet, og samtidig rydder opp det som allerede finnes der.

For å mer effektivt fange og håndtere avfall på avveie er det behov for å skape nye økosystem av løsninger og nye verdikjeder. Det betyr at vi må tenke nytt rundt hva det vil si å "rydde opp det som allerede finnes der".

Hvordan kan vi skape nye systemer nasjonalt og globalt for mer effektiv, mer lønnsom og mer sirkulær opprydding av plast på avveie? 17 aktører fra ulike sektorer har siden september 2018 arbeidet sammen i innovasjonsprosjektet Circular Cleanup for å skape nye svar til denne utfordringen.

Vi inviterer til seminar og fest på Vippa for å vise frem resultater og læring fra prosjektet, samt åpne for å koble på nye aktører og samarbeidspartnere.

Om Circular Cleanup

Circular Cleanup er initiert av Norges Rederiforbund, sammen med WWF og Æra.

Prosjektgruppen består av disse aktørene:

Norges Rederiforbund, WWF-Norge, TOMRA Collection, Subsea 7, Sintef Ocean, Empower, Quantafuel, Kystverket & Barentswatch, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Bergen kommune, Wilstar, Sjøfartsdirektoratet, Senter for oljevern og marint miljø, DNV GL, Redningsselskapet og Klaveness Marine. Prosessledelse ved Æra Strategic Innovation.

Du kan lese mer om prosjektet på Circular Cleanup sine nettsider.

Arrangører

Æra Strategic Innovation

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider