• Forsiden
  • Presentasjon av Circular Cleanup
Seminar

Presentasjon av Circular Cleanup

Klart grønt vann
Foto: Pete Johnson / Pexels
  • Onsdag 13. mars 2019

  • Sted kommer senere

  • Gratis

Æra forsøker å løse plastfloken ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Du er invitert til presentasjon av resultatene av et halvt års arbeid.

Samfunnet står ovenfor en rekke slike store utfordringer. Æra kaller dem for Floker, og mener de må løses gjennom samarbeid på tvers av sektorer og over hele verdikjeder.

Gjennom en strategisk innovasjonsprosess fra august 2018 til mars 2019 jobber aktører innen kommersiell, offentlig og frivillig virksomhet sammen i prosjektet Circular Cleanup og skaper nye løsninger og initiativ for mer effektiv opprydding for et renere hav.

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet fra land, og i 2050 kan vi i verste fall ha mer plast enn fisk i havet. Forsøpling av havene er et av verdens raskest voksende miljøproblem. For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet, og samtidig rydde opp det som allerede finnes der.

Folk flest ønsker å ta grønne valg, og det er privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor som sammen må bidra til at dette er tilrettelagt. Æra ønsker å åpne opp og tilgjengeliggjøre arbeidet og resultatene fra Floke.

Sammen med Rederiforbundet, WWF og aktørene fra Circular Cleanup inviterer Æra til presentasjon, innblikk og dialog rundt resultatene fra arbeidet med sin siste Floke.

Du kan lese mer om prosjektet på Circular Cleanup sine nettsider.

Arrangører

Æra Strategic Innovation


Personvern - Oslo kommunes nettsider