Seminar

Presentasjon av Byggfloken

Skilt av tre med bærekraftsmålene og informasjon om sirkulær byggebransje.
Foto: Pål Asdal
  • mai 2019

  • Sted kommer senere

  • Gratis

Foto: Pål Asdal
Æra forsøker å løse Byggfloken ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Du er invitert til presentasjon av resultatene av et halvt års arbeid.

Gjennom en strategisk innovasjonsprosess fra mars til september 2018 har 26 aktører innen kommersiell, offentlig og frivillig virksomhet jobbet sammen i prosjektet Byggfloken og skapt 19 nye løsninger og initiativ for en mer bærekraftig byggebransje.

Sammen med Statsbygg, Circular Norway, BuildingSMART og aktørene fra Byggfloken inviterer Æra til presentasjon, innblikk og dialog rundt resultatene.

Byggebransjen står i dag for 40 prosent av norske klimagassutslipp. For å gi fremtidige generasjoner mulighet til å bo og leve godt må vi lage løsninger som begrenser bruk av jomfruelige råvarer, eliminerer avfall og reduserer klimaavtrykk.

Folk flest ønsker å ta grønne valg, og det er privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor som sammen må bidra til at dette er tilrettelagt. Æra ønsker å åpne opp og tilgjengelig gjøre arbeidet og resultatene fra Floke.

Arrangører

Æra Strategic Innovation - Statsbygg - Circular Norway

Relaterte arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider