Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 4. juli 2019
Konferanse

PLAN 2019

Illustrasjonstegning av by med bygninger, biler og tog.
Illustrasjon: Shutterstock
Avsluttet
  • 28.-29. august 2019

  • Scandic St. Olavs plass

  • Se arrangørens nettside

  • Påmelding
Illustrasjon: Shutterstock
Plankonferansen setter bærekraftig by- og tettstedsutvikling på agendaen og inviterer til to dagers konferanse med foredrag, samtaler og erfaringsutveksling.

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene og problemstillingene.

PLAN 2019 vil ta for seg temaer som:

  • Planlegging for fremtiden
  • Flere bærekraftige løsninger
  • Sosial og økologisk bærekraft i byutviklingen
  • Planlegging for gode løsninger i forhold til overvann og ekstremvær
  • Planlegging for klimautfordringer
  • Presentasjon av prisvinnende masteroppgaver

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Velkommen til to dager spekket med faglige innlegg og gode samtaler innen byplanlegging.

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene.

PLAN 2019 - bærekraftig byutvikling samler bransjen og tar for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder.

Plankonferansen finnes også på Teknas nettsider.

Arrangører

Tekna - Tekna Samfunnsutviklerne

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider