Konferanse

PLAN 2019

Illustrasjonstegning av by med bygninger, biler og tog.
Illustrasjon: Shutterstock
  • 28.-29. august 2019

  • Scandic St. Olavs plass

  • Pris kommer senere

Illustrasjon: Shutterstock
PLAN 2019 - bærekraftig byutvikling er en konferanse som fokuserer på bærekraftige løsninger i byplanleggingen.

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene.

PLAN 2019 - bærekraftig byutvikling samler bransjen og tar for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder.

Plankonferansen finnes også på Teknas nettsider.

Arrangører

Tekna - Tekna Samfunnsutviklerne

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider