Festival

Oslo Takfestival

Tre personer spiller konsert på toppen av et tak
Foto: Finn Ståle Felberg
  • 14.-16. juni 2019

  • Sted kommer senere

  • Pris kommer senere

Foto: Finn Ståle Felberg
Festivalen vil vise frem byens femte fasade - taket - som en sosial møteplass, og et bidrag til urbant biomangfold, lokalt matauk og klimatilpasning.

Nabolagshager og Aspelin Ramm mobiliserer eierne av byens takhager til en desentralisert festival under åpen himmel. Festivaldeltakerne får et program med kulturaktiviteter og et kart over byens tilgjengelige takhager - en unik mulighet til å bli kjent med tak som ikke alltid er tilgjengelige for allmennheten.

Eksempler på aktiviteter som vil kunne skje under takfestivalen er midnattskino, konserter og tangokurs! Festivalen vil tilby en blanding av gratisarrangementer og arrangementer man må løse billett til.

Arrangører

Nabolagshager - Aspelin Ramm

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider