Utstilling

Oslo Hydropolis

Plakat med bilde av et kunstverk som viser vannveiene inn til Oslo fra Marka.
Foto: Espen Robstad Heggertvei
  • 1.–20. september 2019

  • Sted kommer senere

  • Gratis

Utstillingen Oslo Hydropolis framstiller visjoner om det fremtidige urbane Oslo der vannet er en aktiv del av byen.

Utstillingen Oslo Hydropolis viser, gjennom fysiske modeller, et bilde av Stor-Oslo som et område konstruert rundt vannveiene.

Utstillingen leter etter det utopiske og spekulerer i et motbilde til hva byen er i dag. Hvordan vil Oslo bli strukturert, om vannets geografi, dets sosiale bruk og tilpasning til klimaendringene var de styrende prinsippene i utviklingen av byen?

Dette er et utopisk prosjekt i vid forstand - både kritisk og fremtidsrettet - og viser hvordan alternative scenarioer kan belyse dagens beslutninger og bidra til den fremtiden vi ønsker.

Arrangører

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)


Personvern - Oslo kommunes nettsider