• Forsiden
  • Offisiell åpning av Oslo bystudio
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 13. august 2019
Seremoni

Offisiell åpning av Oslo bystudio

Illustrasjon av broen over jernbaneskinnene på Oslo S til Grønland
Foto: Ola Gamst Sæther/UiO
Avsluttet
Foto: Ola Gamst Sæther/UiO
Lanseringskonferanse for Oslo bystudio, et sted der studenter og forskere sammen skal løse utfordringer i Oslo by.

Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, OsloMet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ønsker deg velkommen til å delta på den offisielle åpningen av Oslo bystudio!

Åpningen inkluderer en konferanse der man både får høre om tidlige resultater fra pilotfasen våren 2019, gode eksempler på samskapning mellom forskere og Oslo by, og ikke minst planene videre for bystudioet.

Det marker også starten for første kull av studenter som skal tilbringe et semester i Oslo bystudio.

Arrangementet passer for alle som er opptatt av bærekraftig byutvikling, og studenter inviteres spesielt.

Oslo bystudio henter inspirasjon fra CityStudio Vancouver og er et samarbeid mellom byen og byens høyere utdanningsinstitusjoner.

Gjennom bystudioet kan ansatte i kommunen, studenter, ansatte ved utdanningsinstitusjonene og andre interesserte samarbeide om eksperimentelle prosjekter som skal bidra til å gjøre Oslo mer bærekraftig, mer levende og til en bedre by å bo i.

Arrangører

Universitetet i Oslo - Handelshøyskolen BI - OsloMet - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider