Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 10. oktober 2019
Konferanse

NTP-konferanse

Biler i kø på en motorvei
Foto: Osloregionen/Amanda Iversen Orlich
Avsluttet
Foto: Osloregionen/Amanda Iversen Orlich
Samferdselsdepartementet har gitt oppdrag til transportetater om underlag til NTP 2022-2033 som leveres høsten 2019. Konferansen vil gi kunnskap om innhold i utredningene og være en arena for diskusjon om hovedproblemstillingene.

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO og LO inviterer til fagkonferanse om utredninger som vil være underlag til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Konferansen vil ta for seg utredningene fra transportetatene og inviterer til en diskusjon om hovedproblemstillingene.

I løpet av høsten 2019 leveres svar på oppdrag gitt av Samferdselsdepartementet, med følgende tema:
1. Mer infrastruktur for pengene
2. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser
3. Utviklingstrekk og framskrivninger av transportomfang mot 2050
4. Utfordringer i transportkorridorer og byområder
5. Byområdene i NTP og rammeverk for byvekstavtaler

Utslipp fra transportsektoren står for en stor andel av de nasjonale utslippene. NTP er derfor helt avgjørende for om Norge og regionen skal nå vedtatte klimamål. Dette vil også være et tema som blir berørt på konferansen

Arrangementet finnes også på Osloregionens nettside.

Arrangører

Osloregionen - Østlandssamarbeidet - NHO - LO

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider