Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Festival

Norway Cup Trashaton

Gutt ser utover Ekerbergsletta under Norway Cup
Foto: Anna Andresen, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Avsluttet
  • 28. juli-3. august 2019

  • Ekeberg idretsshall

  • Gratis

Foto: Anna Andresen, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Norway Cup utfordrer ungdommer fra ulike land til å skape felles løsninger innen avfall, et såkalt hackaton for søppel. Et idéverksted der deltakerne blir inspirert, veiledet og utfordret til å løse konkrete problemstillinger sammen.

Norway Cup er et møtested for ungdom fra mer enn 50 nasjoner, fra flere verdensdeler. Alle har sine egne lokale utfordringer knyttet til miljø, men de globale utfordringene gjelder oss alle. Derfor vil Norway Cup samle fotballungdom fra forskjellige nasjoner til en gruppeworkshop hvor de i fellesskap prøver å finne nye løsninger knyttet til eksempelvis plast i hav-problematikken, avfall på avveie, emballasjeløsninger, storhusholdningsløsninger, festivalløsninger eller andre problemstillinger.

Problemstillingene blir presentert av en eller flere næringslivsaktører. Den kreative prosessen fasiliteres av erfarne tjenestedesignere. De beste idéene blir premiert.

Arrangementet er knyttet opp mot Norway Cups fokus på bærekraftmålene, i denne sammenheng spesielt mål 14: Liv under vann og mål 13: Stoppe klimaendringene.

Arrangører

Norway Cup

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider