Storbyuniversitetets rolle i det grønne skiftet | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Storbyuniversitetets rolle i det grønne skiftet
Publisert: 24.09.2018 - Kl. 00.00
Seminar

Storbyuniversitetets rolle i det grønne skiftet

En gruppe studenter utenfor OsloMet
Foto: Benjamin A. Ward
  • 24. januar 2019

  • OsloMet

  • Gratis

OsloMet ønsker å benytte miljøhovedstadsåret til å styrke sin egen grønne profil og inviterer forskere og politikere til seminar for å diskutere hvordan de best kan ta fatt på denne oppgaven.

Under dette seminaret vil OsloMet utfordres til å ta ansvar for de klimaomstillingene vi står ovenfor.

Forskning på klima og miljø fra ulike deler av universitetet vil legges fram, og politikere vil være invitert for å presentere sine perspektiver på hvilken rolle universitetet kan innta i det grønne skiftet.

OsloMet vil også presentere sine mål som virksomhet og institusjon, og blant annet vise fram sitt klimaregnskap.

Etter innleggene vil det arrangeres en paneldebatt med mulighet for å stille spørsmål fra salen.

Seminaret arrangeres av SAMSVAR som er OsloMets arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet

Arrangører

OsloMet

Personvern - Oslo kommunes nettsider