Festival

Lysvandring i Botanisk hage

Utstilling av lysende isfigurer og mennesker som ser på og tar bilder.
Foto: Terje Heiestad, UiO:Livsvitenskap
  • Torsdag 14. februar 2019
    Kl. 18.00 - 20.00

  • Botanisk Hage

  • Gratis

Universitetet i Oslo inviterer Oslos befolkning til lysvandring med isskulpturer og glimt av livsvitenskap.

Under dette arrangementet møter du forskere som gir deg bedre innsikt i hva livsvitenskap er, og du får sett Botanisk hage i nytt lys med blant annet vakre isskulpturer.

Universitetet i Oslo skal bygge livsvitenskapsbyen Oslo og i 2024 skal et gigantisk livsvitenskapsbygg stå ferdig i Gaustadbekkdalen like nord for Blindern. Hensynet til miljøet har vært sentralt helt fra starten av i arbeidet med å planlegge bygget.

Arrangementet er i regi av UiO:Livsvitenskap, der forskere jobber for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Arrangører

Universitetet i Oslo


Personvern - Oslo kommunes nettsider