• Forsiden
  • Lykken og byen: Energi, utslipp og velvære?
Konferanse

Lykken og byen: Energi, utslipp og velvære?

Vippa på Vippetangen med stort veggmaleri sett fra vannet
Foto: Oslo Region Alliance
  • 10.-11. oktober 2019

  • Gamle festsal

  • Pris kommer senere

Foto: Oslo Region Alliance
Tekniske løsninger finnes, men hvordan kan vi skape en miljøvennlig by som gir velvære til alle? Velkommen til konferanse og workshop om den den vanskeligste oppgaven byen har; at folk trives!

Klimatiltak oppleves ofte som en tvangstrøye som vil innskrenke levekvaliteten vår. Kan vi skape byer som har meget lave klimautslipp, og samtidig er gode, trivelige steder å bo? Konseptet om bærekraftig byutvikling har liten mening uten denne menneskelige dimensjonen.

Over halve verdens befolkning lever nå i byer, og byer står for langt over halvparten av alt energiforbruk og klimautslipp. Miljøtekniske løsninger finnes, og de kommer, men vi vet at det også trengs store endringer i vårt levesett og forbruk. Kan radikalt redusert klimautslipp kombineres med velvære?

Denne tverrfaglige konferansen og workshopen om bærekraftig byutvikling vil belyse miljøvennlige byer og livsstil, gjennom en bevisst sammenstilling av nyere samfunnsforskning og oppsiktsvekkende europeiske eksempler på omstilling. Konferansen retter seg mot mange grupper, fra politikere og akademikere til byplanleggere, næringsledere, bydeler og samfunnsengasjerte.

Det "grønne skiftet" kommuniseres ofte på en dårlig måte og assosieres med restriksjoner og begrensninger, både for individer og næringsliv. Bærekraftens sosiale dimensjoner, de positive visjonene om et miljøvennlig levesett i sunne, inkluderende og behagelige byer, må i større grad kommuniseres positivt. Kan et radikalt grønt skifte bli vinn-vinn for alle? Det finnes både gode foregangseksempler og velvære-forskning som belyser dette på tankevekkende måter.

Arrangører

Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider