• Forsiden
  • Lydvandring fra Tøyen til Sørenga
Tur

Lydvandring fra Tøyen til Sørenga

Foto: © OpenStreetMap contributors. Grafikk: Trond Maag.
Foto: © OpenStreetMap contributors. Grafikk: Trond Maag.
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og lydkvalitet.

Denne turen gjennomføres følgende tidspunkt:

  • Lørdag 24.08 kl. 15.00
  • Søndag 25.08 kl. 15.00
  • Tirsdag 27.08 kl. 15.00

Om lydvandringen

Ved å vandre gjennom ulike byområder med fullt fokus på lyden vi hører, får vi en bevisstgjøring om at alle overflater og materialer i byrom er akustiske aktører som påvirker lyden.

Dermed blir utformingen av bygninger og utearealer relevant for lydkvaliteten i byen og hvordan folk opplever den. På sikt vil økt oppmerksomhet om lyd som en offentlig kvalitet føre til mer lyd-bevisst planlegging og design av byen.

For Oslo er det viktig å håndtere negative lydkilder, for eksempel med støyreduserende tiltak som elbiler, støysvake veier, støyskjermer og sykkelveier, men vel så viktig er det å se muligheter for å skape positive lydopplevelser.

Ved hjelp av guidede turer gjennom byens ulike områder undersøker vi disse spørsmålene, der arkitekturens og designens betydning for byrommenes akustikk, forklares og drøftes.

Praktisk info

Oppmøte på Tøyen torg kl. 15.00.

Turen tar omtrent 90 minutter.

Påmelding senest dagen før.

Les mer om prosjektet på denne nettsiden.

Arrangører

Bymiljøetaten, Oslo kommune - Plan og bygningsetaten - Trond Maag, Urban Identity

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider