Litterær klimamesse | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Publisert: 06.09.2018 - Kl. 12.41
Seremoni

Litterær klimamesse

Trehusbebyggelse på Kampen ved Kampen Kirke
Foto: Tord Baklund / VisitOSLO
  • 27. januar 2019
    Kl. 18.00 - 19.30

  • Kampen kirke

  • Gratis

En gudstjeneste der klimaendringene belyses av en forfatters lesing av egen tekst.

Den norske kirke samarbeider med Forfatternes klimaaksjon om denne temagudstjenesten. En forfatter deltar under gudstjenesten med å lese egne tekster som en refleksjon rundt klimaendringene.

Enkel servering under kirkekaffen etter gudstjenesten.

Arrangører

Den norske kirke

Personvern - Oslo kommunes nettsider