• Forsiden
  • Konferansen Bærekraftig Oslo
Konferanse

Konferansen Bærekraftig Oslo

Utsikt over sentrum fra Ekeberg med grønne vekster i forgrunnen
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • Onsdag 22. mai 2019
    Kl. 09.00 - 17.00

  • BI, Nydalen

  • Pris kommer senere

Handelshøyskolen BI, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Oslo spør hvordan nordiske byer kan lykkes med det grønne skiftet.

Konferansen Bærekraftig Oslo vil samle forskere, næringsliv, politiske beslutningstakere og sivilsamfunn for å dele nordiske idéer og erfaringer om overgangen til bærekraftige bysamfunn.

Arrangementet vil presentere nyskapende tilnærminger til det grønne skiftet på tvers av det teknologiske, kommersielle, sosiale og politiske - fra etablerte teknologier og praksiser til visjoner og mål for fremtiden.

Konferansen går i dybden på temaer som nullutslippstransport, desentraliserte energikilder, fjernvarme, avfallshåndtering og energieffektivitet og knytter disse til fundamentale spørsmål om atferd og livsstil, digitalisering og sikkerhet.

Bærekraftig Oslo er en del av det offisielle programmet for Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 2019, som avholdes 21. mai 2019.

Arrangører

BI - IFE - UiO


Personvern - Oslo kommunes nettsider