• Forsiden
  • Konferanse: Støy, trafikk og helse
Konferanse

Konferanse: Støy, trafikk og helse

Grønne trikkeskinner langs Dronning Euphemias gate
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • Tirsdag 26. mars 2019
    Kl. 09.00 - 16.00

  • Oslo kongressenter, Folkets hus

  • Pris kommer senere

På årets konferanse kan du høre ledende utenlandske og norske autoriteter gi deg status og muligheter når det kommer kommer til din helse versus støy og trafikk.

Norsk forening mot støy har de siste årene arrangert en årlig nasjonal konferanse om støy, med norske og internasjonale foredragsholdere. Støykonferansen 2019 vil blant annet omhandle WHO`s anbefaling av nye europeiske retningslinjer om støy og støygrenser. Disse er fremmet etter at ekspertgrupper gjennom mange år har evaluert dagens regelverk, som blant annet utgjør en basis i den norske støyveilederen til plan- og bygningsloven.

Konferansen vil se på betydningen av konkrete og ambisiøse mål i arbeidet med støyplaner, utfordre den forvitrede norske nasjonale handlingsplanen mot støy, drøfte rulleringen av støyplaner i regionene. Det vil også bli presentert anerkjente internasjonale arbeider med å dokumentere totale samfunnskostnader av støy, og presentere mer helhetlig metode for å vurdere kostnad/nytte av støytiltak, som vil kunne tilføre bedre kost/nytte analyser av samfunnsplaner og en bedre forståelse av verdien av gode lydmiljøer.

På konferansen vil også bli delt ut Støyforeningens ærespris "Årets støydemper".

Arrangører

Norsk forening mot støy


Personvern - Oslo kommunes nettsider