Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 20. mars 2019
Konferanse

Støykonferansen 2019

Grønne trikkeskinner langs Dronning Euphemias gate
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
Avsluttet
  • Tirsdag 26. mars 2019
    Kl. 09:00 - 16:00

  • Oslo kongressenter, Sal B, Youngs gt. 21

    Se kartvisning
  • Gratis

Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy? Få svaret på årets Støykonferanse!

Norsk forening mot støy har de siste årene arrangert Støykonferansen - en årlig nasjonal konferanse om støy, med norske og internasjonale foredragsholdere. På Støykonferansen 2019 vil blant annet kunne høre om nasjonal handlingsplan for støy, få inspirasjon fra arbeid mot støy i Danmark og lære om koblingen mellom støy og livskvalitet.

Program

Innledning

8.50 – 09.05 Kaffe og te. Registrering

09.10 – 09.20 Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy

09.20 - 09.40 Den norske og internasjonale støysituasjonen. Bedre forståelse av utfordringene avgjør hvilke verktøy som velges. Ved generalsekretær Ulf Winther.

09.40- 10.00 WHO har lansert nye støygrenser for Europa. Ved seniorforsker, Ph.D, Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet.

Nasjonal handlingsplan mot støy - overordnete trekk

10.30 - 10.50 Handlingsplanen mot støy er ikke død. Hovedføringer i det videre arbeidet mot støy. Ved avdelingsdirektør Per-André Torper, Samferdselsdepartementet

10.50 - 11.10 Hva koster støyen samfunnet? Vurdering av gjeldende verdisetting. Skal flere faktorer med? Ved sjefingeniør Helena Axelsson, Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Gode danske impulser

11.20 - 11.40 Hva vi har gjort for å få støy på samfunnets dagsorden. Ved akustikksjef Allan Jensen, Rambøll Danmark

11.40 - 12.00 Fra støyhelvete til lydmiljøparadis. Boligområdet Brunevang, nærmeste nabo til Danmarks mest trafikkerte motorvei, er renovert og fikk godt lydmiljø både ute og inne. Ved direktør Kasper Nørballe og byggechef John Kim Fletting, FA09

Støy og sykdom, og redusert livskvalitet

13.25 - 13.45 - Støy og folkehelse. Norsk og aktuell internasjonal forskning. Fokusområder. Ved seniorforsker, Ph.D, Gunn Marit Aaasvang, Folkehelseinstituttet.

13.45 - 14.05 TBA

14.05 - 14.15 Plan- og bygningsloven, T 1442 og praktisering av avvikssregler. ved Ulf Winther.

Vårt rettsvern mot støy. Hva kan forbedres?

14.35 - 14.55 TBA

14.55 - 15.20 State of the noise address (!) - hvor fører støyerfaringene oss, og hvordan skal støymijø kunne bli tatt på alvor? Ved seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy.

15.35 – 15.55 Mange uløste oppgaver - hvor starter vi? Ved generalsekretær Ulf Winther, Norsk forening mot støy

Påmelding

Påmelding til epost: post@stoyforeningen.no. Merk påmeldingen: Støykonferanse

Les mer på arrangørens nettside.

Arrangører

Norsk forening mot støy

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider