• Forsiden
  • Medvirkning i Oslos byutvikling
Seminar

Medvirkning i Oslos byutvikling

Utsikt over sentrum fra Ekeberg med grønne vekster i forgrunnen
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • Januar 2019

  • Sted kommer senere

  • Gratis

Seminar om prinsipper for byutvikling og erfaringer fra Oslo og andre steder.

Oslo Velforbund, foreningen for velforeninger i Oslo, inviterer til møte om prinsipper for byutvikling med erfaringer fra Oslo og andre steder.

Fagfolk innen byutvikling og representanter for velforeningene vil innlede.

Viktige deler av påvirkningen på Oslos byutvikling skjer via foreninger og lag. Velforeningene er ofte beboernes viktigste talerør for lokale saker.

Sammen utgjør velforeningene en stor kompetanse og et levende engasjement både for lokal byutvikling og for hele Oslos utvikling.

Arrangører

Oslo Velforbund


Personvern - Oslo kommunes nettsider