Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 6. juni 2019
Konferanse

Kommunenes klimakonferanse

Mann som ser opp på stjernehimmelen
Foto: Greg Rakozy
Avsluttet
Foto: Greg Rakozy
KLP vil engasjere alle landets kommuner, og inviterer til klimakonferanse i Oslo. Klima og miljø i et kommunalt og lokalt perspektiv står på agendaen.

Konferansen blir en møteplass hvor lokalpolitikere og beslutningstakere fra hele kommune-Norge samles for å lære og dele erfaringer. Konferansen tufter på inspirasjon, innovasjon og læring. Kommunenes utfordringer og muligheter knyttet til klimaarbeid vil stå i sentrum.

Klimakyndige foredragsholdere kommer for å fortelle om beste praksis.

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. De må endre hvordan energi brukes, samtidig som de skal tilpasse lokalsamfunnene til et både våtere og varmere vær. Kommunene spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene regjeringen har satt, for at Norge skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Følg med på KLPs nettsider, hvor vil du finne den siste informasjonen om konferansen.

Arrangører

KLP

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider