• Forsiden
  • Kollektivt til Oslo lufthavn - en suksesshistorie
Arrangementet er oppdatert med ny dato
Oppdatert 3. april 2019
Seminar

Kollektivt til Oslo lufthavn - en suksesshistorie

Passasjerer går på toget på Oslo S
Foto: Mads Kristiansen / NSB
  • Lørdag 28. september 2019
    Kl. 08:00 - 10:00

  • Christiania

    Se kartvisning
  • Gratis

Foto: Mads Kristiansen / NSB
Sammenliknet med andre lufthavner i Europa har Oslo den høyeste andelen kollektivreisende til og fra Oslo lufthavn. Kollektivutvalget inviterer til seminar for å diskutere hvordan dette har gått til, og overføringsmulighet til andre byer.

Kollektivutvalget for Oslo lufthavn inviterer til fagseminar der man vil diskutere suksesskriteriene for den høye andelen kollektivreisende til og fra Oslo lufthavn, men også hvordan den kan bli enda høyere.

Suksessen vil også settes i et internasjonalt perspektiv, og man vil vurdere hvordan erfaringen fra Oslo kan overføres til andre byer i Norge, men også i Europa.

Kollektivreisende til Oslo lufthavn ble i 2015 målt til 71 prosent, en andel som resulterte i at målet for 2020 ble nådd fem år før tiden (målet var 70 prosent i 2020). Kollektivandelen på 71 prosent var ifølge den internasjonale sammenslutningen av lufthavner (ACI) den høyeste kollektivandelen i Europa. På nasjonalt nivå har Oslo også utviklet seg raskere i forhold til positive utviklingstrender i Bergen (42 prosent), Trondheim (52 prosent), og Stavanger (18 prosent).

Dette setter Oslo i en unik posisjon, som underbygger hvordan samarbeid på tvers av organisasjoner og myndigheter, samt en grønn bevissthet blant innbyggerne, bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Arrangører

NHO Transport - Ruter - NSB - Flytoget - Nettbuss - Norgesbuss - Flybussen - Schaus Buss

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider