Festival

Klimafestivalen § 112

Illustrasjon:André Martinsen
  • 4.–26. januar 2019

  • Flere steder

  • Enkelte arrangementer krever billett

Klimafestivalen § 112 er en invitasjon til hele befolkningen som ønsker å støtte opp om politiske og praktiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Festivalen arrangeres for femte år på rad og åpnes i år med et storstilt arrangement på Operataket.

Finn hele programmet på Klimafestivalens sider.

Klimafestivalen § 112 er en mobilisering for å øke klimaengasjementet i alle samfunnslag og politiske partier.

Store og små arrangementer blir arrangert over hele landet. Festivalen i Oslo åpner miljøhovedstadsåret 4. januar på SALT like ved Operaen.

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Klimafestivalen ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet i Norges befolkning, og skape enda mer engasjement.


Norsk klimanettverk står bak Klimafestivalen § 112. Nettverket består kun av frivillige. Norsk klimanettverk står for noen av kjernearrangementene i festivalen. Resten av programmet gjennomføres på dugnad av organisasjoner og enkeltpersoner.

Klimafestivalen ble arrangert første gang i 2015, og har vokst år etter år etter det. I 2018 bidro flere 1000 frivillige til avviklingen av 160 arrangementer fra Svalbard til Lindesnes.

Arrangører

Norsk Klimanettverk


Personvern - Oslo kommunes nettsider