Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 13. august 2019
Seminar

Jakten på plasten med NGI

Foto: NGI
Avsluttet
Foto: NGI
Lurer du på hvordan forskerne jobber med mikroplast?

Visste du at mer enn åtte millioner tonn plast hvert år ender i havet? Kun en liten del av plasten flyter på havoverflaten. Så hvor blir egentlig all plasten av?

Bli med på miljølaboratoriet til Norges Geotekniske Institutt (NGI), og lær mer om hva mikroplast er, hvor vi finner det og hva vi kan gjøre med det. Hos NGI forskes det for å finne svar på nettopp dette – og mange andre spørsmål knyttet til mikroplast.

NGIs miljølaboratorium har utviklet en ny metode for å analysere mikroplast i sediment fra havbunnen. Først skilles mikroplast fra sediment. Deretter fjernes eventuelt organisk materiale fra prøvene. Til slutt utfører vi kjemiske analyser for å bestemme hvilken type plast som finnes i prøvene. Når en kjenner til type plast kan man spore opp kildene til plastforurensningen. Vet man kilden til plastavfallet er det enklere å gjennomføre tiltak for å hindre fremtidig forurensning.

Våre forskere innen miljøteknologi vil fortelle om spennende prosjekter og presentere resultater fra kartlegging av mikroplast. Resultatene fra disse prosjektene er verdifulle som en del av kompetanseheving knyttet til mikroplast. Dette er viktig informasjon for å avdekke omfang og kilder til mikroplastforurensning.

Til slutt vil det bli en omvisning i miljølaboratoriet for å vise NGIs metode for separasjon og kvantifisering av mikroplast i sediment.

Arrangementet passer for studenter på videregående- og universitetsnivå, men er åpent for alle. Skoleklasser er velkomne, men barn må følges av voksen.

Arrangementet avsluttes med pizza.

Arrangører

Norges Geotekniske Institutt

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider