• Forsiden
  • Integrering av sårbare beboere i nye boformer
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 5. mars 2019
Seminar

Integrering av sårbare beboere i nye boformer

Illustrasjonstegning av mennesker rundt et langbord
Foto: Eriksen Skajaa Arkitekter / Fragment
Avsluttet
  • Tirsdag 16. april 2019
    Kl. 18:00 - 20:00

  • Ormsundveien Økogrend

  • Gratis

Foto: Eriksen Skajaa Arkitekter / Fragment
Bli med på seminar hvor forskere og fagfolk diskuterer hvordan man kan integrere ulike grupper vanskeligstilte lik Ormsundveien økogrend.

I Oslo er det en økende andel vanskeligstilte på boligmarkedet. Samtidig diskuteres begreper som sosial bærekraft, tredje boligsektor og allmenne boliger. Er det mulig å danne gode bomiljøer der mennesker med ulike ressurser bor sammen? Er ikke dette litt av kjernen i begrepet sosial bærekraft?
En sentral tanke bak Ormsundveien økogrend er at kollektive boformer bør være for alle – ikke bare de med flest ressurser.

I Ormsundveien Økogrend skal opp ti 30 % av beboerne være vanskeligstilte på boligmarkedet. Hvorfor har grenda valgt dette? Er det bærekraftig og er det overførbart til andre kollektive boligprosjekter? Kom på seminar for å høre forskere, fagfolk og beboere snakke om hvordan dette kan gjøres, og om det er overførbart til andre boligprosjekter.

Arrangører

Ormsundveien Økogrend

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider