Konferanse

Infrastrukturdagene 2019

Anleggsarbeid i gate med rør og ledninger i bakken
Foto: Shutterstock
  • 8.–9. mai 2019

  • Sted kommer senere

  • Pris kommer senere

Få innsikt i hva som skjer innen infrastruktur og digitalisering, vann og avløp, og samferdsel når det gjelder politiske miljømål og hvordan man skal nå dem.

Du vil få en innsikt i hvorfor velfungerende infrastruktur er en forutsetning for utvikling av by- og tettstedsutvikling. Vi vil legge vekt på miljømålene politikerne nasjonalt og regionalt har satt seg, og hvordan det får konsekvenser for alle som planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder infrastrukturen.

Konferansen vil legge vekt på tverrfaglighet mellom ulike fagdisipliner, og samhandling mellom offentlig og privat sektor; samt mellom ulike offentlige etater og forvaltningsnivåer.

Spesielt vil konferansen løfte frem planlegging av prosjekter, hvordan de er tenkt gjennomført og erfaringer fra ferdigstilte prosjekter.

Arrangører

Tekna


Personvern - Oslo kommunes nettsider