Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 20. mars 2019
Konferanse

Infrastrukturdagene 2019

Illustrasjonstegning av by med bygninger, biler og tog.
Illustrasjon: Shutterstock
Avsluttet
  • 8.-9. mai 2019

  • Scandic St. Olavs Plass

    Se kartvisning
  • Se arrangørens nettside

Illustrasjon: Shutterstock
Få innsikt i hva som skjer innen infrastruktur og digitalisering, vann og avløp, og samferdsel når det gjelder politiske miljømål og hvordan man skal nå dem.

Du vil få en innsikt i hvorfor velfungerende infrastruktur er en forutsetning for utvikling av by- og tettstedsutvikling. Vi vil legge vekt på miljømålene politikerne nasjonalt og regionalt har satt seg, og hvordan det får konsekvenser for alle som planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder infrastrukturen.

Konferansen vil legge vekt på tverrfaglighet mellom ulike fagdisipliner, og samhandling mellom offentlig og privat sektor; samt mellom ulike offentlige etater og forvaltningsnivåer.

Spesielt vil konferansen løfte frem planlegging av prosjekter, hvordan de er tenkt gjennomført og erfaringer fra ferdigstilte prosjekter.

Arrangementet finnes også på Teknas nettsider.

Arrangører

Tekna

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider