• Forsiden
  • Hjelp forskerne å måle Oslos luftkvalitet
Kampanje

Hjelp forskerne å måle Oslos luftkvalitet

Utsiktsbilde over oslo
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • 1. mars–1. mai 2019

  • Hele Oslo

  • Gratis

Norsk institutt for luftforskning (NILU) trenger din hjelp til å få oversikt over, men også bedre Oslos luftkvalitet.

Folk i alle aldre og fra alle Oslos bydeler er invitert til å delta. Kampanjen vil finne sted i løpet av mars-april, når luftforurensningen forverres på grunn av oppvirvling av veistøv som har samlet seg opp i løpet av vinteren.

Kampanjedeltakerne får veiledning i hva de skal gjøre og kan selv bygge sitt eget måleverktøy av pappkartong og vaselin.

NILU vil samle inn all data, og sammenligne den med de offisielle luftkvalitetsdata, før de lager et luftkvalitetskart for Oslo.

Det «samskapte» luftkvalitetskartet skal presenteres for forskningsmiljøet på Urban Future-konferansen. I samarbeid med Oslo kommune vil NILU også presentere kartet og andre resultater fra folkeforskningskampanjen for delegasjoner fra andre EU-byer som besøker Oslo.

NILU ønsker med denne kampanjen å føre "folk flest" og forskere sammen, og på denne måten engasjere Oslos befolkning til å bidra i å bedre luftkvaliteten i byen vår.

Arrangører

Norsk institutt for luftforskning (NILU)


Personvern - Oslo kommunes nettsider