• Forsiden
  • Havnepromenaden: Der byen møter fjorden
Omvisning

Havnepromenaden: Der byen møter fjorden

Mennesker studerer infoplakat om Havnepromenaden med Operaen i bakgrunnen
Foto: Tord Baklund / VisitOSLO
  • Søndag 16. juni 2019

  • Sted kommer senere

  • Gratis

Foto: Tord Baklund / VisitOSLO
Bli med på vandring langs hele Havnepromenaden – fra Frognerkilen til Kongshavn – hvor du får vite visjoner og utfordringer som har preget utviklingen i området fram til i dag.

Vandringen vil belyse hvordan blågrønne tiltak i kombinasjon med innovasjon i byutviklingen kan bidra til en miljørettet utvikling. Du vil også få vite om hva som er hva som er viktig å prioritere i framtidig realisering.

Sammen med White og Marius Grønning, utarbeidet Rodeo strategiplanen for Havnepromenaden i Oslo. De sentrale prinsippene handlet blant annet om å trekke bylivet ned til vannkanten, stimulere til mangfoldig aktivitet og utvikle et sammenhengende strekk for blågrønn rekreasjon langs hele Oslo sentrums kystlinje.

Arrangører

Rodeo arkitekter

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider