Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 9. september 2019
Seminar

Grønne tak på Osloskoler

Illustrasjin av takterrasse med grønn vegg, benker med mennsker som sitter og et rødbrunt tre i en gul kasse.
Foto: Mie Skagen
Avsluttet
Foto: Mie Skagen
Vil du lære mer om byutvikling og fremtidens skoleanlegg? Bli med på en spennende dag om grønne tak i Osloskolen.

Hvordan kan Osloskolen bli del av en modig og grønn endring?

Velkommen til foredrag, erfaringsdeling og paneldebatt. Detaljert program kommer.

Utdanningsetaten arbeider med å bestille miljøvennlige skoleanlegg, og skape et godt og trygt læringsmiljø for 90 000 osloelever. Etaten ønsker det grønne skiftet velkommen, og arbeider hver dag for å utvikle fremtidsrettede skoleanlegg. Etablering av grønne tak på skolebygg kan bidra til å skape nye møteplasser for elever og lærere, og øke læringsutbyttet. En økning av Oslos biologiske mangfold og overvannshåndtering er andre fordeler ved grønne tak. Utdanningsetaten ønsker med denne konferansen å skape engasjement, og å synliggjøre grønne tak som en uutnyttet ressurs og et pedagogisk verktøy i skolen.

Arrangører

Utdanningsetaten

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider