• Forsiden
  • Grønne midler - en vei til bærekraftig omstilling?
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 15. oktober 2019
Workshop

Grønne midler - en vei til bærekraftig omstilling?

Utsikt over sentrum fra Ekeberg med grønne vekster i forgrunnen
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
Avsluttet
  • Onsdag 16. oktober 2019
    Kl. 08:30 - 16:00

  • Sagene samfunnshus

  • Gratis

  • Påmelding
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
Bli med på en workshop hvor dere jobber med fortiden og fremtiden til Grønne midler.

Denne workshopen retter seg mot politikere, offentlig ansatte og ikke minst lokale organisasjoner og innbyggere som driver aktiviteter og initiativer som er støttet med Grønne midler, midler fra Nabolagsprogrammet og tilskuddsmidler fra Oslo europeisk miljøhovedstad.

Om workshopen

Grønne midler er en tilskuddsordning i Oslo kommune. Erfaringer peker på at en slik tilskuddsordning i samarbeid med bydelenes eget bærekraftarbeid kan være virkningsfulle grønne skritt i retning mot en bærekraftig omstilling.

Grønne midler er et viktig verktøy for å stimulere til økt miljøengasjement og til å engasjere bredt i bydelene. Det har i noen tilfeller ført til nyskapende former for samhandling og rommer et potensiale til å etablere en ny type offentlig arena, hvor innbyggerne kan være med å adressere det grunnleggende spørsmålet om hvilke muligheter og utfordringer det gode og grønne bærekraftige livet har i hver enkelt bydel, i samarbeid med lokalt næringsliv og organisasjoner.

Hvordan har det utfordret kommunens/bydelenes selvforståelse i lokalsamfunnsutvikling? Hvilke nye former for samarbeid har det ført til? Hva har utfordringene vært? Hva er potensialet? Det er spørsmål som adresseres i denne workshopen.

Dere vil med et utgangspunkt i eksemplene som presenteres og egne erfaringer utvikle konkrete framtidsbilder av hvordan mulighetene kan videreutvikles i et lengre perspektiv og styrke oppslutningen om fortsatt ambisiøse miljø- og klimamål.

Arrangementet finnes også på Facebook.

Arrangører

PS Paaby Prosess - EDU-ACTION Wiese Wettre konsulenttjenester - Bydel Sagene - Bykuben

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider