Grønn nabolagskafé på Vålerenga | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Grønn nabolagskafé på Vålerenga
Publisert: 13.09.2018 - Kl. 16.47
Dugnad

Grønn nabolagskafé på Vålerenga

Trehusene på Vålerenga
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
  • 30. april 2019

  • Vålerenga bydelshus

  • Gratis

Med fokus på forbruk, klimasmart mat, dyrking i byen og grønne møteplasser inviterer Vålerenga bydelshus til nabolagskafé. Verkstedsaktiviteter kombineres med kunstneriske uttrykk og gode samtaler.

Nabolagskaféene vil være en kombinasjon av små inspirasjonsforedrag, praktisk aktiviteter og sosiale møter. Utgangspunktet er FNs 17 bærekrafstmål – kan de forankres lokalt?

Følgende temaer er satt opp for 2019:
• Reparasjon og tøybytte
• Fra søppel til musikkinstrumenter
• Fermentering av grønnsaker
• Bruk av restemat og hjemmekompostering

I samarbeid med andre organisasjoner og grupper vil Vålerenga bydelshus ”sette Vålerenga på kartet” – og som nabolag vise frem deres bidrag til en grønn og bærekraftig by.

Bydelshusets 30-årige historie skriver seg inn i en større fortelling om betydningen av folkelig mobilisering, stedsidentitet og tilhørighet. Huset har siden starten vært drevet utelukkende på frivillig basis. Det har dannet grunnlag for vennskap og nettverk på tvers av generasjoner og det ble en arena for å lære, å bli kjent og oppleve tilhørighet. Disse erfaringer vil ligge til grunn for driften av nabolagskafeene.

Huset rommer et stort koselig møtelokale i første etasje hvor nabolagskafeene vil bli holdt.

Arrangører

Vålerenga bydelshus

Personvern - Oslo kommunes nettsider