Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Konferanse

Greenbuilt Dialogkonferanse

Bilde av byggeprosjektene i Bjørvika sett fra fjorden.
Foto: Vikki Johansen
Avsluttet
 • 7.-8. januar 2019

 • Sentralen

 • Pris kommer

Foto: Vikki Johansen
Konferanse om bærekraftighet og sirkulærøkonomi i byggebransjen, med fokus på materialer.

Byggematerialer kan utgjøre omlag 50% av totalt klimagassutslipp i bygninger. Utvikling av bærekraftige byer vil kreve livsløpsvurderinger i design, innkjøp, sertifisering og digitale løsninger av byggematerialene.

Konferansen vil fokusere på miljøambisiøse tidligfase prosjekter i Norge og innovative trender i andre land.

Under konferansen vil en rekke forbildeprosjekter i Oslo presenteres, blant andre Regjeringskvartalet og Livsvitenskapsbygget til Statsbygg.

Målgrupper for konferansen:

 • Plansjefer
 • Miljøsjefer
 • Rådgivere
 • Arkitekter
 • Entreprenører
 • Byggherrer
 • Eiendomsutviklere
 • Leverandører
 • Innkjøpere
 • Politikere

Paneldebatt arrangeres med politikere som vil diskutere insentiver for å bygge miljøvennlig.

Gjester får god tid til dialog med aktører bak de store tidligfaseprosjektene, miljødokumenterte leverandører og digitale system. Utstillere som representerer ulike leverandører og systemer vil være til stede.

Arrangementet finnes også på Greenbuilts nettsider

Arrangører

Greenbuilt

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider