Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Seminar

Går verden til helvete?

Foto: Colourbox / UiO
Avsluttet
Foto: Colourbox / UiO
UiO og NMBU presenterer: Klimaendringer og løsninger på verdensproblemer innen helse og miljø på 180 minutter.


Skal vi løse noen av de største utfordringene vi står overfor i dag innen helse og miljø, må vi se på samspillet mellom mennesker, dyr, planter, økologi, mat og mikroorganismer og jobbe ut fra det vi kaller one health/én helse-prinsippet.

  • Hvordan kan samspillet endre seg som følge av befolkningsvekst og et varmere, våtere og mer ekstremt klima?
  • Hvordan kan vi forebygge problemene, og hvilke løsninger må vi utvikle for at verden ikke skal gå til helvete?

One-health/én helse handler om å se helsen til mennesker, dyr og miljø i sammenheng og å jobbe på tvers av fag og sektorer for å løse utfordringer knyttet til helse og miljø.

Både Universitet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) jobber tverrfaglig for å finne nye løsninger på globale helse- og miljøutfordringer. UiO og NMBU samler et knippe av sine beste forskere og inviterte gjester som gir deg innblikk i hva de selv gjør, og hva vi som forbrukere kan gjøre for å ta ondet ved rota.

Målgrupper: Forbrukere, NGO-er, forskere, bedrifter

Møt blant andre:

Ordstyrer

Per Olav Alvestad, kjent fra NRK-programmene Newton, Schrödingers katt og Ikke gjør dette hjemme.

Hva vi har i vente, og hva vi fortsatt kan unngå?

Bjørn Samset, forskningsdirektør Cicero

Nye og mer effektive DNA-vaksiner mot influensa og pandemi

Gunnveig Grødeland, forsker Det medisinske fakultet, UiO og Oslo universitetssykehus

Klimaendringer gjør at flåtten kryper nordover og omfanget av flåttbårne sykdommer øker – hva kan vi gjøre?

Snorre Stuen, professor Veterinærhøgskolen, NMBU

Ny ebolavaksine utviklet i rekordfart med norsk hjelp

Gunnstein Norheim, direktør for vaksineforskningsteamet, CEPI (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), og seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse – hva gjør vi?
Om antibiotikasresistens og én helse

Yngvild Wasteson, professor Veterinærhøgskolen, NMBU

Hvordan utvikle mer robuste, klimatilpassede kornsorter?

Morten Lillemo, forsker Fakultet for biovitenskap, NMBU

Kortreist dyrefôr: Hva om vi kan fôre laks og gris med norsk skog

Margareth Øverland, professor Fakultet for biovitenskap og leder av Foods of Norway, NMBU

Kan alger fra havet redusere vårt framtidige matbehov?

Stein Fredriksen, professor Institutt for biovitenskap, UiO

Hvordan kan vi utnytte restråstoff og utvikle nye matprodukter som er både sunne og bærekraftige – og gir verdiskaping?

Stine Marie Ulven, professor Avdeling for ernæring, UiO

Arrangører

UiO:Livsvitenskap - NMBU - Norges forskningsråd

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider